För SCA- och Essityanställda i Sverige, med behov av rehabilitering, finns möjligheten få bidrag till en vistelse på Svenska Res anläggning i San Agustin, Gran Canaria.

På Svensk Res anläggning i San Agustin på Gran Canaria får människor koncentrerad rehabilitering i varmt klimat som ger ett varaktigt resultat. SCA- eller Essityanställd i Sverige som remitteras av företagshälsovården tillsammans med ett godkännande av den lokala rehabiliteringsgruppen samt behörig chef kan ansöka om bidrag för att få vistas en vecka på anläggningen.

Bidragets storlek

Bidraget från SCA och Essitys Sociala Fond är normalt på 8 000 kronor. Överskjutande kostnader faktureras arbetsgivaren.

Medföljande resenär

I de fall då det är medicinskt befogat och/eller om deltagaren är beroende av en medföljande assistent kan bidrag även utses till den medföljande. Behovet av medföljande assistans måste vara styrkt av läkare.