​SCA R&D CENTRE stödjer SCAs verksamheter, produktförnyelse och driver innovationer för att skapa framtida affärer. I organisationen ingår specialistkompetens som säkerställer spetskunnande inom nyckelområden för SCA.

SCA R&D Centre samordnar också koncernens externa forsknings- och utvecklingssamarbeten. SCA deltar i flera samarbeten som stärker och kompletterar våra egna kompetenser och resurser. Vi samverkar i såväl bilaterala som flerpartsprojekt med partners från företag, institut och lärosäten i Sverige och utomlands. Dessa samarbeten kan vara helfinansierade av SCA eller få del av kostnaderna ersatta från lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.En förutsättning för att SCA skall delta i ett externt sammanhang är att detta har en tydlig koppling till SCA:s strategier och prioriteringar. Samverkansaktiviteter skall – direkt eller indirekt – stödja dagens eller morgondagens affärer och ha en koppling till skogen, som ju är kärnan i företagets verksamhet.

Vid SCA R&D Centre arbetar vi kontinuerligt med att föra externt genererade resultat vidare till interna projekt och affärsnytta. Det är därför viktigt för oss att ha relevanta processer för utvärdering och prioritering av inkomna projektförslag och potentiella partners. Vi strävar efter att ha en balanserad extern projektportfölj bestående av såväl långsiktiga, kunskapsuppbyggande som mer produktnära aktiviteter.

Hitta hit:

Med flyg

Sundsvall-Härnösands flygplats ligger 24 kilometer norr om Sundsvall. Från flygplatsen erbjuder FLYGTAXI (020-97 97 97) fasta taxipriser från 225 kronor. Flygbussar från Taxi Sundsvall (060-19 90 00) avgår till Sundsvall i anslutning till ankommande flyg.

Med tåg

Tåg anländer från Stockholm flera gånger dagligen. Tågen stannar vid Sundsvalls Centralstation som ligger i anslutning till Sundsvalls centrum.

Med bil E4 från söder

När du kommer in till Sundsvall (Centralstationen på vänster sida), kör rakt fram och vid slutet av Köpmangatan (en stor skolbyggnad framför dig), sväng höger vid trafikljusen och välj vänsterfil. Du kommer till en rondell och där svänger du vänster och följer Storgatan till nästa rondell där du svänger vänster igen. Nu kan du se vår byggnad på höger sida med entrén mot rondellen.

Med bil E4 från norr

Följ E4 till Sundsvall. Sväng höger vid de första trafikljusen och följ skylten "Centrum" tills du kommer till en rondell där du svänger till vänster. I nästa rondell sväng höger och följ Storgatan till ytterligare en rondell där du svänger vänster igen. Nu kan du se vår byggnad på höger sida med entrén mot rondellen.

Parkering

Om du fortsätter förbi R&D:s byggnad finns det en stor parkering på höger sida (strax före järnvägen). Parkera på någon av platserna 1-70.

Kontakt