Eftersom prognoserna visar att smittspridningen av Coronaviruset kommer att härja fortsatt under sommaren så ser vi tyvärr ingen annan råd än att ställa in det Öppet hus vi tidigare aviserat till den 1 september. Nytt datum kommer aviseras när vi ser att faran för smittspridning är över.

 Vi erbjuder rundturer varje kvart i grupper om max 20 personer. Begränsat antal platser – först till kvarn (ingen föranmälan).

Åldersgränsen för rundturerna är 13 år/årskurs 6.

Rundturerna är tyvärr inte handikapp-/funktionshinderanpassade, men det finns möjlighet för alla att besöka vårt Visitors Centre och där få information om vår verksamhet.

Parkeringsplatser finns till vänster om Portvakten, bredvid kontorsbyggnaden.

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Ta på lämpliga kläder och skor för det väder som bjuds samt anpassat för fabrikstur.

Varmt välkomna!