CTMP marknaden växer på global basis och med vår gedigna erfarenhet och kompetens av mekanisk massa tar vi nu nästa steg. Vilket innebär att produktionen utökas från dagens 90 000 ton till 300 000 ton.

Björk är en råvara som SCA är en av få i världen att kunna hantera men som är perfekt för att kunna ta fram speciellt kundanpassad massa. Det är helt enkelt en svårhanterlig, men väldigt mångsidig råvara. Volymen björk i SCAs skogar har ökat rejält de senaste åren. Det gör att vi ytterligare kan förbättra möjligheterna att skräddarsy vårt erbjudande till våra kunder. Ny teknik och utrustning gör även att miljöprestandan förbättras ytterligare.

Ortviken är en perfekt plats för den nya CTMP anläggningen. Modern utrustning från pappers produktionen kan användas och SCA har beslutat att investera 1,45 miljarder. 

Men det finns flera andra tungt vägande skäl till att den utökade CTMP-produktionen förläggs till Ortvikens industriplats. Det krävs ganska stora insatser för att modernisera den anläggning för mekanisk massa som nu är i drift på Östrands massafabrik. Det skulle även förenkla de expansionsplaner som finns för sulfatmassafabriken. 

Den moderna utrustning som finns på Ortvikens industriplats sparar både tid och pengar. Bygg- och markarbeten är redan i full gång, CTMP-anläggningen installeras i de byggnader som redan finns. Ny flishantering och ny byggnad för avvattning, torkning och balning byggs upp. Anläggningen kommer att vara klar för drift i början av 2023.

 

CTMP-anläggningen börjar redan ta form

Gjutning av fundament till byggnaden för avvattning, torkning och balning har påbörjats. Foto: PA Sjöquist

Bygget av den nya CTMP-anläggningen på Ortviken rullar på enligt tidplanen. I den nya byggnaden som ska ge plats åt avvattning, torkning och balning är grunden snart klar. Redan i början av april börjar vi med väggar och tak. Dessutom har markarbetet för att bygga ny flissilo och en ny flingtork redan inletts och i den befintliga raffinörhallen pågår anpassningen till CTMP- produktion för fullt.