CTMP-marknaden växer på global basis och med vår gedigna erfarenhet och kompetens av mekanisk massa tar vi nu nästa steg, vilket innebär att produktionen utökas från dagens 90 000 ton till 300 000 ton.

Björk är en råvara som SCA är en av få i världen att kunna hantera, men som är perfekt för att kunna ta fram speciellt kundanpassad massa. Det är helt enkelt en svårhanterlig, men väldigt mångsidig råvara. Volymen björk i SCAs skogar har ökat rejält de senaste åren. Det gör att vi ytterligare kan förbättra möjligheterna att skräddarsy vårt erbjudande till våra kunder. Ny teknik och utrustning gör även att miljöprestandan förbättras.

Ortviken är en perfekt plats för den nya CTMP-anläggningen. Modern utrustning från pappersproduktionen kan användas och SCA har beslutat att investera 1,45 miljarder. 

Men det finns flera andra tungt vägande skäl till att den utökade CTMP-produktionen förläggs till Ortvikens industriplats. Det krävs ganska stora insatser för att modernisera den anläggning för mekanisk massa som nu är i drift på Östrands massafabrik. Att flytta CTMP-tillverkningen förenklar även de expansionsplaner som finns för sulfatmassafabriken. 

Den moderna utrustning som finns på Ortvikens industriplats sparar både tid och pengar. Bygg- och markarbeten är redan i full gång och CTMP-anläggningen installeras i existerande byggnader. Ny flishantering och en ny byggnad för avvattning, torkning och balning etableras. Anläggningen kommer att vara klar för drift i början av 2023.

Se vår senaste film

Se vår senaste film

Montaget pågår för fullt på vår nya CTMP-anläggning vid Ortvikens industriplats.

Bilder från projektet - 29 juni 2022

Vad är egentligen en CTMP-fabrik?

CTMP står för kemisk temomekanisk massa och är en högutbytesmassa som produceras genom uppvärmning och mekanisk sönderdelning i raffinörer av kemiskt förbehandlad ved.

Vår produkt idag heter SCA Star, som har ett brett spektrum av tillämpningar speciellt när det finns ett behov av hög bulk (volym), absorption eller böjstyvhet i slutprodukten. Mjukpapper, kartong och högbulkspapper är idag våra viktigaste kundsegment.