Risk för bullerstörningar vid Ortvikens pappersbruk

Vi genomför ett underhållsstopp på Ortvikens biobränslepannor.

Mellan den 29 juni kl 7 till den 3 juli kl 16 finns det risk för störande buller.

Vi ber om överseende med detta och lovar att göra allt vi kan för att undvika störningar.

Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig driftspecialist, tel 060-19 41 19 eller 070-685 28 61.

 

Publicerad 2020-07-01