I samband med nationaldagsfirandet igår på Stora Torget fick Kristina Enander, fabrikschef på Ortvikens pappersbruk, ta emot en utmärkelse för mångfald i arbetslivet.

Utmärkelsen delades ut av Sundsvalls Kommun med motiveringen:

"SCA Ortviken har visat prov på samhällsengagemang för att främja närvaron av mångfald och inkludering inom den egna organisationen samt i Sundsvalls Kommun.

Detta var bl a påtagligt i samband med företagets engagemang i Språkvän som syftar till att förebygga fördomar och underlätta nyanländas integration i det svenska samhället.

SCA Ortviken har genom sitt agerande visat hur det är möjligt att sammankoppla mångfaldsarbetet med ett affärsmässigt och socialt engagemag."

Publicerad 2018-06-07