Ortvikens pappersbruk i Sundsvall är ett av världens största tryckpappersbruk. SCA Ortviken erbjuder högkvalitativa bestrukna och obestrukna produkter producerade på färsk gran från norrlands skogar.

Kapacitet

  • 756 000 ton
  • Fabriken har egen TMP-tillverkning, 1 maskin för tillverkning av obestrukna kvaliteter samt 2 LWC-maskiner
  • Ortviken levererar även värme till Sundsvalls fjärrvärmenät motsvarande uppvärmning av 10 000 villor
  • Ortviken har drygt 490 anställda

Produktion

Ortviken erbjuder ett brett urval av tryckta papper i bestrukna och obestrukna gramvikter. Alla papper är baserade på färska fibrer som ger fördelar som hög ljushet, bulk och opacitet samt en ren yta. Sammantaget ger det dig en produkt med en bra kombination av tryckkvalitet och kostnadseffektivitet.

För din säkerhet och trygghet

Här hittar du viktig information från Ortvikens pappersbruk. Ta del av informationen på dessa sidor så du vet vad du skall göra om olyckan är framme!

För din säkerhet och trygghet

Om en olycka inträffar
Information till närboende
Information till närboende

För dig som är entreprenör

Vi vill att du ska känna dig trygg på Ortviken. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

För dig som är entreprenör

Allmänna skyddsregler
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation

Kontakta oss

Nyheter

Nyheter

Risk för bullerstörningar

Risk för bullerstörningar vid Ortvikens

pappersbruk
0

Bullerstörning vid Ortvikens pappersbruk

Mellan 26/4 kl 6.00 - 27/4 kl 16.00 startar

vi upp produktionen vid Ortvikens pappersbruk efter ett fabriksstopp.
2

Färre olyckor och driftstopp med hjälp av AI

SCA samarbetar med Mittuniversitetet och fyra

andra lärosäten när Sveriges största företagsforskarskola inom området smart industri startar till hösten. Jenny Friberg, på SCA Underhåll tog initiativet.
3

Ortvikens pappersbruk bjuder in till Öppet hus

Välkommen till SCA och Ortvikens pappersbruk

på Öppet hus. Den 30 september mellan kl 10.00 och 14.00 får du en inblick i Sundsvalls största privata arbetsgivare.
4

Ortvikens pappersbruk fick pris för mångfald

I samband med nationaldagsfirandet igår på S

tora Torget fick Kristina Enander, fabrikschef på Ortvikens pappersbruk, ta emot en utmärkelse för mångfald i arbetslivet.
1