• All personal i Expansion Obbola testas för Coronasmitta

  SCAs pappersbruk i Obbola genomför just nu en stor utbyggnad av produktionen av Kraftliner, en investering på 7,5 miljarder kronor. Under slutet av 2020 konstaterades Coronasmitta i projektet och SCA och leverantörerna till projektet genomförde skärpta åtgärder för att förhindra smittspridning. Dessa kombineras nu även med testning för smitta.

  0
 • SCA skärper åtgärder för att förhindra smittspridning på Obbola industriplats

  SCAs pappersbruk Obbola genomför just nu en stor utbyggnad av produktionen av kraftliner, en investering på 7,5 miljarder kronor. Efter konstaterad coronasmitta i byggprojektet har SCA och leverantörerna nu vidtagit skärpta åtgärder för att förhindra smittspridning.

  0
 • Från deponi till naturområde

  Sedan 2004 har ett arbete pågått för att sluttäcka en industrideponianläggning på SCAs mark vid Hästudden i Obbola. Målet är att göra området trevligt för både människor, djur och växter.

  3
 • Ny fabrikschef på Obbola pappersbruk

  Vårt pappersbruk i Obbola utanför Umeå har fått en ny fabrikschef, Gustaf Nygren, som tillträdde tjänsten den 1 mars 2020.

  3
 • Vi söker sommarvikarier

  Din framtid kan börja i skogen. Nu i sommar. I vår breda verksamhet kan du jobba med allt från skogsvård, produktion och underhåll till administration. Du kommer få en god inblick i vår verksamhet och en bra start på din karriär. Väx med oss och ansök nu!

  0
 • Underhållsstopp 2019

  Den 30 september - 8 oktober 2019 kommer ett underhållsstopp att genomföras vid SCAs pappersbruk i Obbola.

  1
 • SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola

  SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK.

  29 Pressmeddelanden
 • Utsläpp på historiskt låg nivå

  Ett förbättringsprojekt som genomfördes vid Obbola pappersbruk under fjolåret resulterade i att utsläppen till Umeälven minskade dramatiskt. Utsläppsnivåerna är fortfarande efter drygt ett år på en mycket låg nivå.

  6