SCAs pappersbruk i Obbola genomför just nu en stor utbyggnad av produktionen av Kraftliner, en investering på 7,5 miljarder kronor. Under slutet av 2020 konstaterades Coronasmitta i projektet och SCA och leverantörerna till projektet genomförde skärpta åtgärder för att förhindra smittspridning. Dessa kombineras nu även med testning för smitta.

När projekt Expansion Obbola kommer igång för fullt igen efter helgerna kommer all personal i projektet att genomgå test för att påvisa eventuell smitta av Covid -19. Testerna omfattar både leverantörer och SCA-anställda i projektet.

Syftet med testningen är att kartlägga förekomsten av smitta bland dem som ej uppvisar symtom. De som har symtom ska i enlighet med gällande restriktioner stanna borta från arbetsplatsen. Utfallet av testerna ska förhoppningsvis ge ytterligare kunskap om hur smittspridning bäst ska kunna undvikas.

Testerna kommer att genomföras under vecka 2, 11 - 13 januari.

Den 7 januari hade 1 anställd till leverantörer konstaterad smitta. Bland de SCA-anställda hade ingen konstaterad smitta.

Publicerad 2021-01-08