SCAs pappersbruk Obbola genomför just nu en stor utbyggnad av produktionen av kraftliner, en investering på 7,5 miljarder kronor. Efter konstaterad coronasmitta i byggprojektet har SCA och leverantörerna nu vidtagit skärpta åtgärder för att förhindra smittspridning.

På Obbola industriplats har man redan sedan de första viruslarmen i våras isolerat nyckelarbetsplatser som kontrollrum, skapat zoner mellan arbetsgrupper på industriplatsen och infört omsorgsfulla rutiner för måltider, hygien, städning med mera.

Dessa åtgärder skärps nu i och med att personal glesas ut ytterligare. Personal- och arbetsutrymmen utökas för dem som arbetar i projektet. Växelvis distansarbete tillämpas i ökad utsträckning och rutinerna för distansering skärps.

Måndag den 30 november hade tretton anställda hos leverantörer till byggprojektet konstaterad coronasmitta och var isolerade i enlighet med gällande smittskyddsrutiner. Bland de anställda på Obbola pappersbruk har två medarbetare bekräftad coronainfektion.

SCA följer noggrant utveckling och hälsoläge, både bland medarbetare och tillsammans med sina leverantörer bland dem som arbetar i projektet. Om smittoläget påkallar detta så kommer ytterligare åtgärder och instruktioner att införas.

Publicerad 2020-11-30