Den 30 september - 8 oktober 2019 kommer ett underhållsstopp att genomföras vid SCAs pappersbruk i Obbola.

Hela fabriken kommer att stoppas denna tid för att genomföra underhållsarbeten och inspektioner för att säkerställa en säker och driftsäker anläggning. Under denna tid kan buller i form av larm eller underhållsarbeten uppstå. Även luktstörningar kan förekomma även om vi gör vårt bästa för att detta inte ska uppstå.
Skulle onormala störningar förekomma rapportera detta till Nils Gilenstam (se kontaktuppgifter nedan) för att vi ska kunna åtgärda problemet och vidta förebyggande åtgärder om detta är möjligt.

Nils Gilenstam
nils.gilenstam@sca.com

Tel. +46 90 70 43 10

Publicerad 2019-09-19