Projektarbeten vid SCA Obbola AB

I slutet av vecka 37 (9 - 13 september) kommer röjning och avverkning av ytorna mellan matsalen i söder och tennisplanen i norr, (blå rutorna på nedanstående karta) att utföras vid SCAs fabrik i Obbola. Därefter påbörjas markarbeten i området. Entreprenadområdet mot samhället sträcker sig längs Linjevägen och kommer att stängslas in och är förbjudet att beträda. Entreprenaden utförs av Kaj Johanssons Åkeri AB, Vännäsby. Arbeten kommer att pågå måndag till fredag, 07:00 till senast 19:00.

Buller och vibrationer

Buller från aktiviteterna kommer att förkomma i varierande grad under den tiden. Ett kontrollprogram kommer att utarbetas där uppföljning av buller och vibrationer kommer att genomföras.

Arbetena beräknas pågå till i slutet av november. Vi kommer löpande att informera om läget.

Informationsmöte

Informationsmöte angående framtida planer kommer att genomföras enligt nedan där det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor.

Tid: 19 september kl 18:00, Plats: SCA Obbola, underhållsmatsalen

Publicerad 2019-09-10