Ett förbättringsprojekt som genomfördes vid Obbola pappersbruk under fjolåret resulterade i att utsläppen till Umeälven minskade dramatiskt. Utsläppsnivåerna är fortfarande efter drygt ett år på en mycket låg nivå.

Bioreningsanläggningen vid Obbola pappersbruk renar fabrikens avloppsvatten innan det går ut i älven. Reningen sker i flera steg där bl a suspenderat material (uppslammade partiklar som t ex fiberrester, syreförbrukande ämnen och biologiskt slam) renas bort.

Under fjolåret inleddes ett förbättringsprojekt i syfte att förbättra reningen i bioreningen. Fabriken hade haft störningar i anläggningen och riskerade att inte klara utsläppsvillkoren för kommande år om inga åtgärder vidtogs. Ett tvärfunktionellt team jobbade under 12 veckor intensivt med att samla in data för att kunna utreda grundorsaken till de störningar bioreningsanläggningen haft senaste tiden. Ett flertal åtgärder vidtogs.

-Vi tog fram rutiner för hur bioreningsanläggningen skulle köras på bästa sätt, berättar Hans Thorén, labbchef och teamledare för förbättringsteamet. Vi bytte en del utrustning och utbildade sedan operatörerna.

Efter projektets avslut i april 2018 minskade utsläppen betydligt och har sedan dess fortsatt ligga på en låg nivå.
– Senaste året har varit magiskt, säger Erik Sandberg, processpecialist. Alla villkorade utsläppsparametrar har minskat markant, vissa ned till 25 % av tidigare utsläpp.
- Här ser vi tydligt hur relativt små ändringar kan leda till ett stort resultat, säger Erik. Vi ska vara stolta över hur bra en process kan bli om vi alla hjälps åt, menar han.

Publicerad 2019-08-23