I samband med uppstart av vår pappersmaskin vid ett underhållsstopp den 12 augusti, uppstod ett utsläpp av ca 1,5 m3 hydraulolja.

Spår av oljeutsläppet kunde även uppfattas på Holmsundsbron. Räddningstjänst, kustbevakning och personal från Obbola har träffats på plats och summerat vad som har hänt samt konstaterat att oljan inte är skadlig för vattenlevande organismer. På grund av stor spridningshastighet och oljans egenskaper har bedömningen gjorts att inte samla upp oljan. Bedömningen är att oljan inte kommer att orsaka några skador i omgivningen. Länsstyrelsen är informerad om läget.

Publicerad 2019-08-13