Den 7-17/10 kommer underhållsstopp att genomföras vid SCAs pappersbruk i Obbola. Hela fabriken kommer att stoppas denna tid för att genomföra underhållsarbeten och inspektioner för att säkerställa en säker och driftsäker anläggning. Under denna tid kan buller i form av larm eller underhållsarbeten uppstå. Även luktstörningar kan förekomma även om vi gör vårt bästa för att detta inte ska uppstå.

Skulle onormala störningar förekomma rapportera detta till nils.gilenstam@sca.com eller 090 - 70 43 10 för att vi ska kunna åtgärda problemet och vidta förebyggande åtgärder om detta är möjligt.