Länsstyrelsen har inom olika industriverksamheter genomfört en inventering av de oljeavskiljare som finns i länet.

Vid inspektion av biltvättens oljeavskiljare upptäcktes så stora brister att biltvätten är belagd med körförbud. Bristerna är så stora att den befintliga oljeavskiljaren inte kan repareras. Vi bedömer att de åtgärder som måste vidtas är så omfattande att det innebär en helt ny biltvättanläggning och eftersom tvätten finns i samma område som den nya pappersmaskinen som vi nu utreder, så kommer en ny tvätt att utredas inom ramen för projektet. Vi kan idag inte meddela någon exakt tidpunkt när en eventuell ny tvätt kan vara i drift.

Vi är väl medvetna om hur uppskattad och efterfrågad biltvätten är och beklagar verkligen att vi inte kan ha den i drift.

Publicerad 2018-05-22