På grund av ventilbyte i ÅC2 kommer gas från stark- och svaggassystemet att gå över tak istället för till förbränning i sodapannan. Arbetet beräknas ske mellan ca kl 08.00-09.00 den 8 juni. Luktstörningar kan förekomma under denna period.

Publicerad 2017-06-08