Obbola har genomfört ett stort antal åtgärder sedan 2007 med att förbättra luktsituationen genom att i hög grad samla upp illaluktande gaser från fabriken via stark- och svaggassystemet, rena dessa i två stycken skrubbrar samt förbränna gaserna i sodapannan eller reservfacklan. Samtliga projekt som genomförts i massabruket har efter 2007 kopplats in till stark- och svaggassystemet. Alla källor är inte inkopplade till stark- eller svaggassystemet utan även diffusa, ej uppsamlade, gaser finns.

Publicerad 2017-05-31