• All personal i Expansion Obbola testas för Coronasmitta

  SCAs pappersbruk i Obbola genomför just nu en stor utbyggnad av produktionen av Kraftliner, en investering på 7,5 miljarder kronor. Under slutet av 2020 konstaterades Coronasmitta i projektet och SCA och leverantörerna till projektet genomförde skärpta åtgärder för att förhindra smittspridning. Dessa kombineras nu även med testning för smitta.

  9
 • SCA skärper åtgärder för att förhindra smittspridning på Obbola industriplats

  SCAs pappersbruk Obbola genomför just nu en stor utbyggnad av produktionen av kraftliner, en investering på 7,5 miljarder kronor. Efter konstaterad coronasmitta i byggprojektet har SCA och leverantörerna nu vidtagit skärpta åtgärder för att förhindra smittspridning.

  8
 • Från deponi till naturområde

  Sedan 2004 har ett arbete pågått för att sluttäcka en industrideponianläggning på SCAs mark vid Hästudden i Obbola. Målet är att göra området trevligt för både människor, djur och växter.

  11
 • Ny fabrikschef på Obbola pappersbruk

  Vårt pappersbruk i Obbola utanför Umeå har fått en ny fabrikschef, Gustaf Nygren, som tillträdde tjänsten den 1 mars 2020.

  15