För att säkra arbetsmiljön, miljöprestandan och produktiviteten av våra samhällskritiska produkter genomför vi ett underhållsstopp.

Samtidigt som vi gör ett säkert och bra stopp, har vi även vidtagit extra åtgärder för våra medarbetare och entreprenörer, för att förebygga risken för smittspridning under pågående Coronapandemi.

Under stoppet finns det viss risk för störande lukt och buller. Vi ber om ditt överseende med detta och lovar göra allt vi kan för att undvika det. Upplever du stora störningar kontakta oss på tel 0911-98 000
eller sca.com/munksund.

Publicerad 2020-08-28