Munksunds pappersbruk kommer att genomföra ett underhållsstopp 12-26 maj 2019. Under denna tid kommer det finnas viss risk för störande lukt och buller. Vi ber om Ert överseende med detta och lovar att göra allt vi kan för att undvika detta.

Upplever ni allt för stora störningar ta gärna kontakt med oss på telefon 0911-98 000.

Publicerad 2019-05-22