Vid Merlo arkiv, strax utanför Sundsvall, förvaras en unik dokumentation av Norrlands industrihistoria, som sträcker sig från den begynnande järnbruksrörelsen i slutet av 1600-talet till våra dagars SCA.

Merlo arkiv

Geografiskt omfattar arkiven området kring Ljungan i söder till Torne älv i norr. Bland arkivets ca 300 arkivbildare finns järnbruk, vatten- och ångsågar, skeppsvarv, träsliperier, glasbruk, massafabriker, pappersbruk och kraftföretag för att nämna några av dem.

Merlo arkivs samlingar kommer från de många enskilda bolag i norra Sverige, vars verksamhet baserades på naturtillgångar som skog och vattenkraft. Dessa bolag var föregångare till de tiotal skogsbolag som 1929 kom att gå upp i holdingbolaget SCA, bildat av Ivar Kreuger, Kreuger & Toll, under medverkan av Svenska Handelsbanken.

De formellt självständiga dotterbolagen inom SCA fusionerades med moderbolaget 1954, då dotterbolag för verkstadsrörelsen och kraftrörelsen samtidigt bildades.

Inflödet av handlingar från SCAs kontor, förvaltningar och industrier i Norrland till centralarkivet i Merlo sker kontinuerligt. Historien fortsätter.

SCAs policy för centralarkivet är att främja den industrihistoriska forskningen och ställer således det historiska materialet till forskarnas förfogande.

Slottet

Merlo slott uppfördes under åren 1893-1895 av den tyskfödde grosshandlaren och träpatronen Fredrik Bünsow.

Slottet, som påminner om en tysk riddarborg i miniatyr, användes som sommarbostad av familjen Bünsow fram till år 1925 då huset blev tjänstebostad för direktörer i Skönviks AB och senare SCA.

År 1951 uppläts byggnaden till SCAs centralarkiv.

Öppettider

08.00-17.00. (1 maj - 22 september 08.00-16.00)

Besök och forskning endast enligt överenskommelse.

Visningar

Sommarens visningar är fullbokade.