Vid Merlo arkiv, strax utanför Sundsvall, förvaras en unik dokumentation av Norrlands industrihistoria, som sträcker sig från den begynnande järnbruksrörelsen i slutet av 1600-talet till våra dagars SCA.

Merlo arkiv

Geografiskt omfattar arkiven området kring Ljungan i söder till Torne älv i norr. Bland arkivets ca 300 arkivbildare finns järnbruk, vatten- och ångsågar, skeppsvarv, träsliperier, glasbruk, massafabriker, pappersbruk och kraftföretag för att nämna några av dem.

Merlo arkivs samlingar kommer från de många enskilda bolag i norra Sverige, vars verksamhet baserades på naturtillgångar som skog och vattenkraft. Dessa bolag var föregångare till de tiotal skogsbolag som 1929 kom att gå upp i holdingbolaget SCA, bildat av Ivar Kreuger, Kreuger & Toll, under medverkan av Svenska Handelsbanken.

De formellt självständiga dotterbolagen inom SCA fusionerades med moderbolaget 1954, då dotterbolag för verkstadsrörelsen och kraftrörelsen samtidigt bildades.

Inflödet av handlingar från SCAs kontor, förvaltningar och industrier i Norrland till centralarkivet i Merlo sker kontinuerligt. Historien fortsätter.

SCAs policy för centralarkivet är att främja den industrihistoriska forskningen och ställer således det historiska materialet till forskarnas förfogande.

Slottet

Merlo slott uppfördes under åren 1883-1885 av den tyskfödde grosshandlaren och träpatronen Fredrik Bünsow.

Slottet, som påminner om en tysk riddarborg i miniatyr, användes som sommarbostad av familjen Bünsow fram till mitten av 1920-talet då huset blev tjänstebostad för direktörer i Skönviks AB och senare SCA.

År 1951 uppläts byggnaden till SCAs centralarkiv.

Öppettider

Besök och forskning endast enligt överenskommelse.

Visningar

Inga visningar hålls sommaren 2022. Välkomna att besöka vår park på egen hand.

Länkar

Bildhotellet  - Här kan du läsa gamla SCA-tidningar och se våra historiska bilder.

Sundsvallsminnen  - Här kan du söka information och källmaterial om människor, miljöer, händelser och företeelser i det historiska Sundsvallsområdet.