Skogen är en förnybar tillgång som utgör kärnan i SCAs verksamhet. Kring skogen har SCA byggt en välinvesterad och effektiv värdekedja. SCA vill växa sin skogsresurs och ytterligare öka värdet av varje träd.

1. Öka skogsresursen
SCA vill växa som skogsägare och öka tillväxten i sitt skogsinnehav genom aktivt skogsbruk. 

2. Öka tillväxt och avverkning
Ökad tillväxt möjliggör en successiv ökning av den uthålliga årliga avverkningsvolymen med 25 procent.

3. Förvärva skogsmark i Norden och Baltikum
Förvärven av skogsmark i framför allt Baltikum fortsätter.

4. Investera i den integrerade värdekedjan
SCAs investeringar ska stärka den integrerade värdekedjan och ge god avkastning, samtidigt som en stabil balansräkning bibehålls.

5. Öka produktionen av massa, kraftliner och trä
SCA driver investeringsprojekt för att öka produktion, kvalitet och effektivitet inom alla produktområden.

6. Realisera affärsmöjligheterna inom förnybar energi
SCA bildar ett joint venture med St1 för produktion av biodrivmedel, samtidigt som produktionen av vindkraft på SCAs marker ökar.

Ökat värde från varje träd

SCAs investeringar ska stärka den integrerade värdekedjan och ge god avkastning, samtidigt som en stabil balansräkning bibehålls.

Växande förnybar skogstillgång

SCA vill växa som skogsägare och öka tillväxten i befintligt skogsinnehav genom aktivt skogsbruk.

Stark projektportfölj driver lönsam tillväxt

SCA ser goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. Investeringar ska bidra till SCAs värdekedja och det fortsatta värdeskapandet i och av SCAs skogsresurs. Projekten ska ge en god avkastning, samtidigt som bolaget behåller en stabil balansräkning.