Innovationsarbetet inom Tryckpapper riktas mot att stärka SCAs position som en ledande leverantör avseende kvalitet och hållbarhet.

Då marknaden är i snabb förändring ligger fokus på att hitta kostnadseffektiva produkter och tjänster som svarar mot denna förändring. SCA har de senaste åren lanserat ett flertal nya produkter, bl a GraphoInvent, ett obestruket papper med marknadsledande ljushet inom sitt segment, och GraphoStyle, ett bestruket specialpapper med hög bulk. En annan viktig del i innovationsarbetet är riktad mot att löpande utveckla nya koncept avseende kundservice. Läs mer