SCA Träs innovationsarbete är riktat mot utveckling av träprodukter till bygghandeln, både till proffsbyggaren och gör-det-självaren, och till träindustrin.

SmartTimber

SmartTimber är ett koncept som rymmer mycket, både smarta virkesprodukter och innovativa tjänster. Produkterna inom SmartTimber är utvecklade för att förenkla arbetet hos slutanvändaren och för att förbättra totalekonomin för byggprojekt. Exempel på produkter som ingår i SmartTimber är kärnvedstrall, mellanstruken ytterpanel med dold spikning och produkter med längder anpassade efter slutanvändningsområdet. I SmartTimber ingår också en rad tjänster som sparar tid och kostnader för handlarna, till exempel streckkodsmärkning av virket och smarta logistiktjänster. 

Fabriksmålad träpanel

SCA har framgångsrikt lanserat andra generationens hyvlade och målade ytterpaneler för den skandinaviska marknaden. Den nya generationen har en förbättrad yta tack vare ny skärteknik, bättre längdanpassning för slutanvändning och anpassning gentemot e-handel.

Defektfria komponenter för snickeri och inomhusbruk

Genom att använda avancerad skär-, skannings- och limteknik har SCA utvecklat en rad komponenter för industrikunder. Komponenterna, som förbättrats avseende synliga fel och dimensionsstabilitet, används för högkvalitativa trävaruprodukter inom snickeri- och renoveringssektorn. 

Läs mer om våra träprodukter