Vacker skog i TåsjöbergetForest Tåsjöberget

Detta är SCA

Skogens värde för en hållbar framtid

SCAs värdegrund är baserad på övertygelsen om skogens värde för en hållbar framtid för alla. Långsiktighet och hållbar lönsamhet är centralt i SCAs strategiska inriktning och tillsammans med engagerade medarbetare, innovationskraft och ständiga förbättringar skapas lönsam tillväxt.

.

Koncernen

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Koncernen

Affärsområden & stödjande enhet

SCA är indelat i fem affärsområden – Skog, Trä, Massa, Containerboard, Förnybar Energi samt Inköp och logistik som stödjande enhet. På R&D Centre bedrivs även forskning och utveckling i nära samarbete med Mittuniversitetet.

Skog
SCAs affärsområde Skog förvaltar SCAs skogsinnehav på 2,6 miljoner hektar i norra Sverige och 60 000 hektar i Estland. Lettland och Litauen. Verksamheten består av staber och fem funktioner som ansvarar för skogsbruket och skötseln av de egna skogarna. En viktig del i verksamheten är köp av virke från privata skogsägare och det breda utbud av tjänster som vi erbjuder skogsägare så att de kan sköta sin skog.

Läs mer

Trä
Vi tillverkar träprodukter för bygghandeln, träindustrin och ditt hem. Våra produkter består utav högkvalitativ råvara från norra Sverige och tillverkas i Sverige men produkterna används runt om i världen.

Läs mer

Containerboard
SCA driver två pappersbruk som tillverkar kraftliner. Skogen omvandlas till stark kraftliner som möter kundens specifika och höga krav på kvalitet, hållbarhet och prestanda.

Läs mer

Massa
Investeringen i SCA Massa, Östrands massafabrik, har mer än fördubblat produktionskapaciteten av NBSK massa. Fabriken är nu en av de främsta i världen när det gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och miljö. Nu tredubblar vi CTMP kapaciteten i en ny anläggning vid Ortvikens industriplats.

Läs mer

Förnybar energi
Vindkraft projekteras och genereras på SCAs mark. Restprodukter från skogen och skogsindustrin blir biobränslen, pellets, biodrivmedel och biokemikalier.

Läs mer

Inköp & Logistik
SCAs inköp- och logistikenhet gör storskaliga industriella upphandlingar inom indirekta material och tjänster, tekniskt underhåll, produktionsmaterial och returfiber samt erbjuder logistiktjänster.

Läs mer

SCA R&D Centre
SCA R&D CENTRE stödjer SCAs verksamheter, produktförnyelse och driver innovationer för att skapa framtida affärer. I organisationen ingår specialistkompetens som säkerställer spetskunnande inom nyckelområden för SCA.

Läs mer