SCA i korthet

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien, vilket är det största privata skogsinnehavet i Europa. Med denna unika resurs som bas har SCA utvecklat en välinvesterad och resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen, där hela trädet tas till vara. Våra produkter omfattar träprodukter, massa, kraftliner, tryckpapper och förnybar energi.

Vi odlar och planterar träd som kommer att växa i ett århundrade innan de skördas för att bli förnybara och återvinningsbara produkter med lägsta möjliga kolspår. Detta långsiktiga perspektiv tar vi med oss i allt vi gör. Vi sköter våra skogar så att deras biologiska mångfald bevaras, samtidigt som de växande träden binder atmosfärens koldioxid.

SCA är betydelsefullt för det svenska samhället, en viktig arbetsgivare med starka band till de samhällen i norr där våra industrier och verksamheter är belägna. Vi skapar arbete, utvecklar infrastruktur och vi skapar exportinkomster av en förnybar naturresurs. Vi ska fortsätta att skapa långsiktigt värde för våra ägare, kunder och medarbetare.

Hållbarhet
Hållbarhet
Blur bild

Värdegrund och strategi

SCAs värdegrund är baserad på övertygelsen om skogens värde för en hållbar framtid för alla. Ansvar, Respekt och högklassighet är SCAs kärnvärden.

Läs mer

Värdegrund och strategi
Värdegrund och strategi
Värdegrund och strategi
Innovation race Munksund

Innovation

SCA driver ett dedikerat innovationsarbete för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav.

Vårt innovationsarbete

Innovation
Innovation
Innovation
Vacker skog.

Fossilfri värld

Följ oss mot en fossilfri värld

Följ oss mot en fossilfri värld

Fossilfri värld
Fossilfri värld
Fossilfri värld

Våra verksamheter

På respektive anläggningssida finner du information om vad som gäller på våra anläggningar, besöksinformation och produktionsfakta.

Våra verksamheter

Familj i skogen på en skogsbilvägFamily in the forest on a forest road

Välkommen ut i skogen

Våra skogar är en livsmiljö för djur och växter och en plats för rekreation och friluftsliv. Välkommen!

Läs mer

Hållbart skogsbruk
Välkommen till skogen
Välkommen till skogen
Sörgraninge mångfaldspark

Våra mångfaldsparker

Våra fem mångfaldsparker är områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt. Välkommen hit för att hitta dina egna skogspärlor!

Läs mer

Hållbart skogsbruk
Välkommen till skogen
Välkommen till skogen