Våra verksamheter

Tre små plantor i växthus, three young sedlings in greenhouse

Plantskolor
Plantverksamheten NorrPlant består av Bogrundet och Wifstamons plantskolor.

Läs mer
Skog

Skogsförvaltningar & lokalkontor
Skogsförvaltningar i Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten med över 30 lokalkontor.

Läs mer
Ände av bräda i virkespaket.

Sågverk, träförädling & distribution
Trä är framtiden! Vi erbjuder träprodukter av både furu och gran. Vid våra enheter sågar, hyvlar och förädlar vi produkterna efter våra kunders behov.

Läs mer
Pappersrulle, Ortviken.

Pappersbruk
Tryckpappersbruk i Ortviken och Kraftlinerbruk i Obbola och Munksund.

Läs mer
Massa i hand.

Massafabrik
Massafabriken i Östrand producerar blekt sulfatmassa, både som TCF- och ECF samt CTMP massa av högsta kvalitet.

Läs mer
Tillverkning av pellets, BioNorr.

Biobränsle & pellets
Vi är en av Sveriges största pelletstillverkare. Tillverkningen sker i Härnösand, Stugun och Luleå. Tack vare en stor och bred råvarubas kan långsiktiga leveranser med en flexibel bränslemix erbjudas.

Läs mer
Biodrivmedel.

Biodrivmedel
Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och utveckling skapar vi framtidens biodrivmedel.

Läs mer
Vind

Vindkraft
Tillsammans med partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas.

Läs mer
Container lift at Terminal Sundsvall.

Logistik
Omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader med egna terminaler i Umeå, Sundsvall, Rotterdam, Sheerness och Kiel.

Läs mer
SCA R&D Centre, SCA Forest Products. rod2015

Innovation & forskning
SCA driver ett dedikerat innovationsarbete för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav.

Innovation och forskning
Timmer vid Tunadals sågverk.

Virkesanskaffning & virkesterminaler
Virke ansvarar för virkesförsörjningen till våra industrier. Våra virkesterminaler är viktiga nav i virkesflödet.

Läs mer
Bergeforsens bergtäkt, Krossprodukter, SCA Skog, SCA Forest Products.

Krossprodukter
Vi säljer krossmaterial från SCAs bergtäkter till väg- och anläggningsprojekt.

Läs mer
Våra verksamheter
Våra verksamheter

Här finns vi

Map our businesses sca.com desktop - swedish

Affärsområden & stödjande enhet

SCA är indelat i fem affärsområden – Skog, Trä, Massa, Papper, Förnybar Energi samt Inköp och logistik som stödjande enhet. På R&D Centre bedrivs även forskning och utveckling i nära samarbete med Mittuniversitetet.

Illustration Forest

Skog
Skog försörjer SCAs industrier med virke och sköter om den egna skogen på 2,6 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige. Vi köper även virke från privata skogsägare och erbjuder dem en bred palett av skogliga tjänster. Skog består av fem skogsförvaltningar, en virkesanskaffningsenhet, två plantskolor och en enhet för krossprodukter. Vi har även bolag i Estland och Lettland för inköp av virke.

Läs mer

Trä
Vi tillverkar träprodukter för bygghandeln, träindustrin och ditt hem. Våra produkter består utav högkvalitativ råvara från norra Sverige och tillverkas i Sverige, Frankrike och England, men produkterna används runt om i världen.

Läs mer

Illustration Wood
Illustration Paper

Papper
SCA driver tre pappersbruk som tillverkar kraftliner och tryckpapper. Skogen omvandlas till stark kraftliner och högklassigt tryckpapper som möter kundens specifika och höga krav på kvalitet, hållbarhet och prestanda.

Läs mer

Massa
SCA Massa är en oberoende världsledande massaproducent. I vårt toppmoderna fabrik i Timrå producerar vi massa av högsta kvalitet framställd av råvara från våra egna skogar och med en extremt låg miljöpåverkan. Vi fördubblar nu vår produktionskapacitet från 530 000 ton till ca en miljon ton.

Läs mer

Illustration Pulp
Illustration Energy

Förnybar energi
Vindkraft projekteras och genereras på SCAs mark. Restprodukter från skogen och skogsindustrin blir biobränslen, pellets, biodrivmedel och biokemikalier.

Läs mer

Inköp & Logistik
SCAs inköp- och logistikenhet gör storskaliga industriella upphandlingar inom indirekta material och tjänster, tekniskt underhåll, produktionsmaterial och returfiber samt erbjuder logistiktjänster.

Läs mer

Illustration Logistics
Illustration R&D

SCA R&D
SCA R&D CENTRE stödjer SCAs verksamheter, produktförnyelse och driver innovationer för att skapa framtida affärer. I organisationen ingår specialistkompetens som säkerställer spetskunnande inom nyckelområden för SCA.

Läs mer

Koncernen

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Koncernen