• Nytt SCA-verktyg för att skapa bra avlägg

  SCA Skog har utvecklat ett nytt verktyg för att underlätta planeringen av avlägg i skogen. – Med hjälp av vår avläggskartering får planerarna ett bra stöd för att kunna skapa lämpliga avlägg och kan vara väl förberedda när de åker ut i fält, säger Tomas Johansson vid stab teknik och digitalisering.

  2
 • Klimatsmart whisky av hållbar energi

  I en pampig byggnad vid den mäktiga Ångermanälven tillverkas whisky av världsklass. Det krävs en hel del energi i processen och numera produceras den av pellets från SCA.

  1
 • Tallolja från skogen blir fossilfritt biobränsle till inrikesflyget

  2023 startar produktionen vid det bioraffinaderi som SCA och finska St1 äger tillsammans.

  0
 • SCA stärker den hållbara värdekedjan med investering i pelletsanläggning i Nordmaling

  SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk i Nordmalings kommun. Investeringen innebär en förstärkt hållbarhetsprofil där pellets ersätter fossil eldningsolja vid pappersbruket i Obbola samtidigt som pellets tillförs den lokala marknaden.

  4 Pressmeddelanden
 • Delårsrapport Q1 2022

  13 Börsinformation
 • SCA testar alternativ avverkning

  Ovanifrån ser området i Tjäderbergets mångfaldspark ut som ett stort schackbräde där skogklädda rutor varvas med avverkade ytor. Här har SCA gjort en variant av en luckhuggning, med målet att bevara skogskänslan vid avverkning och undvika större, kala hyggen.

  7
 • Svensk skogsnäring utvecklar framtidens hållbara skogsmaskin

  En ny typ av skogsmaskin kör just nu omkring i de svenska skogarna. Den kombinerar skonsamhet, ökad produktivitet samt förbättrad förarmiljö och är ett resultat av ett stort samverkansprojekt som pågått sedan 2019. Konceptmaskinen kallas Centipede och har utvecklats av SCA, och yterligare sju svenska skogsbolag och skogsmaskintillverkaren Komatsu. Just nu pågår det testkörningar och resultatet ser lovande ut.

  7
 • SCAs årsstämma 2022

  SCAs årsstämma 2022 ägde rum den 31 mars 2022. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

  10 Börsinformation
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2022, 29 april 2022 kl. 10.00

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.

  12 Börsinformation
 • Aktivt skogsbruk leder till större kolinlagring

  Skog som brukats aktivt ökar kolförrådet samtidigt som kolförrådet är relativt oförändrat i skogar som inte brukats lika intensivt. Det är en av slutsatserna i en omfattande forskningsrapport som 25 forskare från sex olika länder nyligen presenterade.

  1
 • Nytt nummer av Din Skog

  Nu har tidningen Din Skogs första nummer för 2022 kommit ut. Artskyddförordningen, skogsbilvägar, skogens vatten och bubbel av björksav är en del av allt som tidningen innehåller den här gången.

  6
 • Flera hållbarhetsförbättringar när SCA investerar vid Munksunds pappersbruk

  SCA investerar 150 miljoner kronor i ny processutrustning vid Munksunds pappersbruk – en investering som bidrar till minskad klimatpåverkan.

  12
 • Fortsatt fokus på säkerhet för SCAs virkeschaufförer

  Under vintern kunde SCA Skogs stora utbildningssatsning för att skapa säkrare virkestransporter starta igen, efter en paus på grund av pandemin. Den här omgången ligger fokus helt på virkeschaufförernas arbetsmiljö utanför timmerbilens hytt.

  26
 • SCA höjer priset på kraftliner med €100 per ton

  SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med €100 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 april 2022.

  55 Pressmeddelanden
 • SCA publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

  SCA publicerar i dag bolagets års- och hållbarhetsredovisning för år 2021. I denna beskriver SCA bolagets arbete för att bidra till ett fossilfritt samhälle. SCAs klimatnytta uppgick år 2021 till 10,5 miljoner ton koldioxid baserat på skogens nettoinbindning av koldioxid, substitutionseffekt och minskade fossila utsläpp.

  58 Börsinformation
 • Nytt fryslager för plantor på Bogrundet

  En gigantisk frys i trä. Så kan man kalla den nya byggnaden vid SCAs plantskola Bogrundet i Timrå. Här förvaras flera miljoner frysta plantor i väntan på leverans när våren kommer. – Allt fler kunder efterfrågar frysta plantor som kan levereras i kartonger, så det här är ett viktigt komplement för att erbjuda bästa service till våra kunder, säger Anders Tolblad, avdelningschef vid NorrPlant och ansvarig för byggnationen av fryslagret.

  23
 • Omvandling av aktier

  Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

  56 Börsinformation
 • Miljötillstånden klara för landbyggnad i Tunadal

  SCA bedriver omfattande logistikverksamhet vid Tunadalshamnen utanför Sundsvall. Sedan en tid tillbaka pågår en utbyggnad av hamnen i form av en ny containerhamn. Då sjöfartstrafiken bedöms öka i framtiden och större fartyg förväntas anlöpa har SCA även beslutat att bygga ut hamnen genom landbyggnad.

  5
 • Kallelse till årsstämma 2022

  Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”), org.nr 556012-6293, kallas till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

  22 Börsinformation
 • Investering för stärkt konkurrenskraft och miljö

  SCA investerar 90 miljoner i massafabriken i Östrand. Investeringen kommer att leda till kostnadsbesparingar men även öka fabrikens produktionskapacitet. Genom investeringen kommer även närmiljön att förbättras genom risken för luktstörningar kommer att minska.

  10