• Fullt möjligt med autonom markberedning och plantering

  Det är möjligt att skapa en självstyrande maskin för markberedning och plantering. Det visar samverkansprojektet Autoplant. Efter testkörningar med den nya tekniken på SCA-mark i höstas redovisar nu projektet sina resultat.

  0
 • SCA gör åtgärder för flodpärlmusslan

  SCA är en av flera deltagare i det omfattande vattenvårdsprojektet LIFE Revives som går ut på att återskapa bestånd av flodpärlmussla och dess livsmiljö i norra Sverige. Under året har vi tagit bort gamla trummor och ersatt dem med smarta och kostnadseffektiva valvbågar som bidrar till att återskapa en naturlig bäckbotten där fisken kan vandra, vilket gynnar musslan.

  1
 • Vi är stolta att hälsa er välkomna till SCA Arena

  SCA förlänger och fördjupar sitt engagemang i Timrå IK genom ett sponsringsavtal där arenan namnges till SCA Arena. Avtalet grundar sig i viljan att fortsätta stötta det viktiga sociala hållbarhetsarbete som involverar hela föreningens verksamhet från skridskoskola för barn och unga till elitlag.

  4
 • Många återvätade våtmarker på SCA-mark

  Våtmarker fungerar som naturens eget reningsfilter och fyller därför en viktig funktion i skogslandskapet. SCAs ambition är att öka insatserna för återvätade våtmarker och gynna biologisk mångfald, minska utsläpp av klimatgaser och öka våtmarkernas buffrande förmåga att behålla vattnet i landskapet.

  2
 • Ständigt lärande på referensmöte i Sörgraninge mångfaldspark

  Årets referensgruppmöte i Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland bjöd på givande diskussioner där gruppen bland annat besökte ett asprikt område och ett försök med blädning. – Det blev en intressant och rolig dag, tack vare våra engagerade intressenter, säger Mikael Berg, naturvårdsspecialist och ansvarig för Sörgraninge.

  1
 • Inbjudan till kapitalmarknadsdag

  SCA bjuder härmed in till en virtuell kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media den 25 november 2022 klockan 13.00 CET.

  19 Börsinformation
 • Varningssystem på SCAs markberedare skyddar lämningar

  SCA är först ut i skogsbranschen med ett varningssystem i markberedningsmaskinerna för att skydda forn- och kulturlämningar. Tack vare blinkande ljus i annan färg får föraren veta när maskinen kommer nära en lämning, och kan på så vis se till att inte skada den. – Det här är revolutionerande och innebär ett stort steg framåt för vårt arbete med att minska skadorna, säger Ulla Sandenér, avdelningschef för SCAs skogsvård.

  4
 • SCA och Holmen genomför förstudie avseende nytt sågverk

  SCA och Holmen har i dag kommit överens om att genomföra en förstudie avseende ett potentiellt nytt samägt sågverk i Rundvik, Nordmalings kommun i Västerbotten. Ett nytt sågverk i Norrland med hög produktionskapacitet skulle långsiktigt öka värdet på skogstillgångar.

  3 Börsinformation
 • Förnybar energi blir nytt rapporterande segment i SCA

  SCA har beslutat att Förnybar energi från och med den 1 januari 2023 blir ett nytt rapporterande segment. Beslutet är i linje med SCAs uttalade ambition att växa och realisera affärsmöjligheter inom energiområdet.

  6 Börsinformation
 • SCAs delårsrapport Q3 2022

  Januari-september 2022 jämfört med januari-september 2021  · Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 15 921 (14 059) MSEK, vilket främst relaterade till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. · EBITDA steg med 30 procent till 8 213 (6 303) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. Kostnadsökningar har till stor del dämpats genom stark kontroll över den egna värdekedjan med hög självförsörjningsgrad inom ved och energi. EBITDA-marginalen stärktes till 51,6 (44,8) procent. · Rörelseresultatet ökade till 7 052 (5 226) MSEK. · Operativt kassaflöde förstärktes till 4 958 (3 453) MSEK och finansierade fullt ut pågående strategiska investeringar. · Resultat per aktie var 7,85 (5,68) SEK.

  8 Börsinformation
 • Årsmöte i Tjäderbergets mångfaldspark

  Årets referensgruppmöte i Tjäderbergets mångfaldpark i Västerbotten hade fokus på naturvårdande skötsel. Tack vare en bra uppslutning av olika representanter som på något sätt är engagerade i parkens utveckling blev det en lyckad dag.

  0
 • Älgjakt för tjejer på SCA-mark

  Tio jaktintresserade tjejer deltog på en älgjakt som SCA arrangerade i Piteåtrakten i början av oktober. Syftet var att nå fler kvinnor som vill jaga älg. – Jakten blev väldigt lyckad, med många positiva omdömen från dem som var med, säger Sabine Pfeffer, SCAs viltförvaltare i Norrbotten och nordöstra Västerbotten.

  0
 • Nytt nummer av New Ways

  Nu har SCA Logistics tidning New Ways landat i brevlådorna hos våra kunder och samarbetspartners. Det är den andra utgåvan i tryckt form som ges ut i år.

  1
 • Nytt nummer av Din Skog

  Nu har Din Skog nummer 3 kommit ut. Njut av 40 sidor om skog, skogsägare och skogsbruk.

  4
 • Fjärrstyrda virkeslastare gav lägre kostnader och bättre arbetsmiljö

  Världspremiären för en fjärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare genomfördes i november i fjol i Torsboda i Timrå kommun. Nu visar beräkningar från testerna att tekniken kan resultera i en bättre arbetsmiljö och lägre kostnader.

  1
 • Årsmöte i Nietsak-Peltovaara mångfaldspark

  Årets referensgruppmöte i SCAs nordligaste mångfaldspark Nietsak-Peltovaara ägde rum i slutet av september. Katade tallar, tjärdalar och återställning av våtmarker var några av dagens ämnen. – Vi hade en bra träff med många intressanta diskussioner, säger Mariana Jussila-Wahlberg, SCAs naturvårdsspecialist som ansvarar för parken.

  1
 • Följ med in i SCAs växthus, här skapar vi 100 miljoner kolbindande träd varje år

  På SCAs plantskolor växer det så att det knakar. Varje år ser ungefär 100 miljoner plantor dagens ljus på SCAs eget “skogs-BB”. Plantor som så småningom växer upp, binder koldioxid och tillsammans bildar framtidens skogar.

  3
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2022

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.

  129 Börsinformation
 • Nu startar arbetet med ny landbyggnad i Tunadalshamnen

  I slutet av januari 2022 blev det klart att SCA får de miljötillstånd som krävs för den landbyggnad som planerats i containerhamnsprojektet i Tunadal. Landbyggnaden är en viktig del i projektet då den skapar mer landyta för ökad godshantering och mottagande av större projektgods.

  83
 • Möte i Märlingsberget med fokus på naturvård och contorta

  I slutet av augusti var det dags för referensgruppmöte i SCAs mångfaldspark Märlingsberget i Jämtland. Under mötet träffades olika intressenter som är engagerade i parken för att diskutera utförda och kommande åtgärder. I år blev det extra fokus på naturvård och contortatallens närvaro i parken.

  58