• Utsläpp av råsåpa vid Östrands massafabrik

  Under tisdagen den 16 juli 2019 inträffade ett utsläpp av råsåpa till Alnösundet från SCA Östrand. Såpan är en restprodukt vid sulfatmassatillverkning och i form av en klibbig trögflytande massa.

  0
 • Lyckad restaurering av rikkärr i Västerbotten

  Fuktigare och frodigare vegetation med gott om småvatten. Det är resultatet efter en restaurering av rikkärret Rödmyran, Paulund i Västerbotten. Området omfattar 14 hektar och merparten av marken ligger på SCAs mark.

  3
 • Nu inventeras SCAs skogar

  Sedan maj är det full fart på SCAs tionde företagstaxering, där man inventerar SCAs skogar. De insamlade uppgifterna ger värdefull information om hur mycket skog man kan avverka kommande år utan att minska avverkningsvolymerna framöver.

  2
 • Information från SCA Massa om ev buller och lukt helgen v.26

  Den 29 juni genomfördes ett oplanerat produktionsstopp på Östrands massafabrik, vilket medförde viss luktstörning.

  2
 • SCA publicerar karta över naturvårdsområden

  På sin hemsida har SCA publicerat en digital karta över företagets alla frivilliga naturvårdsavsättningar. Där finns de skogar som SCA frivilligt har undantagit från skogsbruk för att de har höga naturvärden. Där finns också de skogar som brukas med alternativa metoder för att särskilt gynna den biologiska mångfalden och där finns SCAs egna mångfaldsparker.

  12 Pressmeddelanden
 • SCA köper ytterligare 10 000 hektar skog i Lettland

  SCA förvärvar huvuddelen av Sundin Mezs SIA av det svenska onoterade bolaget Livland Skog AB. Sundin Mezs SIA äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Köpeskillingen uppgick till cirka 260 miljoner kronor, 24,2 miljoner Euro, på skuldfri bas.

  11 Pressmeddelanden
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2019

  Presskonferensen hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2019 och kan följas via webbsändning eller telefon.

  4 Pressmeddelanden
 • Nytt nummer av Din Skog

  Nu kan du läsa tidningen Din Skogs sommarnummer. I det här numret får du bland annat en omfattande planteringsguide och möter skogsägaren Ulrika som njuter av sin skog.

  1
 • SCA tecknar ny kreditfacilitet på 5 miljarder kronor och säkrar ett lån på 1 miljard kronor från Nordiska investeringsbanken

  Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) har tecknat ny kreditfacilitet på 5 miljarder kronor. Den nya faciliteten refinansierar befintliga odragna kreditfaciliteter på 8 miljarder kronor vilka tecknades under 2017. Kreditfaciliteten är primärt avsedd att förbli odragen och fungera som bolagets likviditetsreserv.

  6 Pressmeddelanden
 • Skogsbilvägar kan byggas av aska från SCAs industrier

  Skogsbilvägar kan byggas av aska från SCAs industrier Aska från SCAs industrier kan användas för att bygga bra skogsbilvägar. Det visar en försöksstudie som SCA och Skogforsk har genomfört. – Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och att kunna återanvända aska till våra vägar är ett ännu steg för att integrera skogen med industrin, säger Tomas Johansson vid SCA Skog.

  3
 • SCA säljer logistikterminal i Rotterdam

  SCA avser att sälja sitt dotterbolag SCA Logistics (Rotterdam) B.V. till det holländska företaget Matrans Holdings B.V. Transaktionen beräknas reducera SCAs nettolåneskuld med ca 575 M SEK, inklusive försäljningspris och effekten av den finansiella leasing som ingår i försäljningen. Avyttringen beräknas reducera SCAs EBITDA med ca 30 M SEK per år.

  3 Pressmeddelanden
 • SCA köper 10 000 hektar skog i Estland

  SCA har förvärvat Forestum Group AB, ett svenskt bolag som äger skogs- och marktillgångar i Estland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen uppgick till ca 420 miljoner kronor, 39 miljoner Euro, på skuldfri bas. 

  9 Pressmeddelanden
 • Eltruckar gör gott för både miljö och truckförare

  Under några veckor testar sågverket och hyvleriet i Tunadal utanför Sundsvall att använda en eltruck i arbetet. Det finns många fördelar med eltruckar, bland annat är de tystare vilket gynnar både föraren och omgivningen.

  5
 • Information om ev störningar från SCA Massa

  Tisdag 4 juni har Östrands massafabrik ett dagsstopp i sulfatfabriken. Under ned- och igångkörning kan störningar i form av lukt och buller förekomma

  1
 • Naturvårdsbränning för biologisk mångfald

  På ”Den biologiska mångfaldens dag” den 22 maj genomförde SCA en naturvårdsbränning på en myrholme i östra Medelpad. Bränning är en av de viktigaste åtgärderna man kan göra för att gynna olika arter av djur och växter.

  0
 • SCAs skogsdag i Galtström

  Lördag 8 juni är det åter igen dags för SCAs populära skogsdag i Galtström. Ta med hela familjen, upplev den unika bruksmiljön, träffa oss på SCA och ha en rolig dag fylld med aktiviteter och upplevelser.

  0
 • SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

  Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) upprättade den 8 maj 2018 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor. Till och med datumet för detta pressmeddelande har SCA emitterat 2,2 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet.

  6 Börsinformation
 • Samarbete ska stärka Medelpads fågelliv

  SCA och BirdLife Medelpad har inlett ett samarbete för att tillsamman gynna fågellivet i Medelpad. SCA bidrar med åtgärder i olika miljöer, medan Bird Life Medelpad ska bistå med inventeringar samt ökad kunskap om fåglar.

  0
 • Nytt jämställdhetspris till Elin Olofsson vid SCA

  Skogsbranschen fortsätter att uppmärksamma Elin Olofsson vid SCA för hennes arbete med att göra skogsnäringen mer jämställd. I dag fick Elin ta emot Norra skogsägarnas jämställdhetspris tillsammans med två andra.

  1
 • SCA gräver för ortolansparvens bästa

  SCA är en engagerad part i arbetet med att rädda den hotade ortolansparven som trivs på hyggen. Genom att gräva större gropar på hyggen där man vet att sparven finns hoppas man att den ska få lättare att hitta mat.

  4