Årets sista nummer av SCA Logistics tidning New Ways finns nu att läsa på webben.

Tidningen är skriven på engelska och ges ut i tryckt form fyra gånger per år. Du kan även läsa tidningen på webben, via länken nedan hittar du både det aktuella numret och tidigare utgåvor av New Ways. 

New Ways Magazine - SCA

 

Publicerad 2021-12-20