Under perioden 29 september - 18 oktober utförs underhållsarbete på Östrands massafabrik i Timrå.

Vid nerkörning och igångkörning av fabriken kan störningar i form av buller och lukt förekomma i närområdet.

Vi ber om överseende för det eventuella obehag som detta kan medföra för närboende.

Vid frågor kontakta Catrin Forsberg, Fabrikschef SCA Östrand.

Telefon: 060-16 40 07

E-post: catrin.forsberg@sca.com

Publicerad 2021-09-27