Under veckorna 34-35, vardagar kl 08-18, kommer SCA Logistik att förbereda för en ny containerhamn.

Arbete med betongfundament och pålning kommer att innebära bullerstörningar.

Vi ber om överseende med detta.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Anne Lindström, tel. 060-19 35 66.

Publicerad 2021-08-19