Tidigt på morgonen den 23 juni rullade det första godståget in på den nya godsterminalen i Rundvik. Den första lasten innehöll nio tågvagnar fullastade med timmerstockar till SCAs sågverk i Rundvik.

Redan när Botniabanan byggdes förbereddes det för en godsterminal i Rundvik och sedan 2009 har delar av spåret stått klart. Onsdagen den 23 juni anlände det första tåget. Godsterminalen, som kostat 57 miljoner kronor att bygga, har finansierats av Tillväxtverket, Trafikverket, Region Västerbotten och Nordmalings kommun som står för 18 av de 57 miljonerna.

Möjlighet att minska koldioxidutsläppen med 600 ton pe​r år

– SCA Skog har ett modernt tågsystem för transport av timmerstockar och varje år transporterar vi cirka 3 miljoner m3 till olika industrier, både SCAs egna industrier och externa. Med den nya terminalen i Rundvik skapas möjligheter att transportera mer timmer via tåg istället för med lastbil. Inledningsvis utgår transporterna från Hoting och Storuman. Senare kommer även andra transportsträckor bli aktuella, säger Martin Sundberg, avdelningschef logistik, SCA Skog.

Det första tåget var 300 meter långt och innehöll 1 100 m3 timmerstockar av gran vilket motsvarar cirka 22 lastbilar. Genom att transportera timret via tåg istället för på lastbil sänks koldioxidutsläppet med hela 5 600 kilo. Längre fram när fullstora godståg trafikerar sträckan kan lasten bli upp till 2 400 m3 timmerstockar och besparingen av koldioxid blir då ännu högre. Genom att transportera timmer med tåg istället för på lastbil finns möjlighet att minska koldioxidutsläppen med hela 600 ton varje år.

– Under sommaren kommer vi köra sex tåg och tillsammans kommer vi inom SCA Skog, Rundviks sågverk och godsterminalen arbeta vidare för att hitta ett så effektivt arbetssätt som möjligt. Tågtransport är kostnadseffektivt men hämmas av att vi behöver lasta om till lastbilar. Genom att hitta en bra lösning för mellantransporten kommer volymen framåt kunna öka, säger Martin Sundberg.

Godsterminal som ger stora möjlighet​​​er

All slags gods kommer att hanteras vid den nya godsterminalen. Tyngdpunkten kommer främst att ligga på trä- och skogsindustrin. Första kund att testa den nya logistiklösningen var Rundvik sågverk. Till sågverket kommer leveranserna främst bestå av timmerstockar av gran.

– Vi transporterar våra råvaror och produkter på båt och lastbil idag och vi ser nyfiket fram emot att ha ett tredje alternativ att ta ställning till. För långa transportsträckor är tåget ett jättebra alternativ. De främsta möjligheterna jag ser är att vi kan trygga vår råvaruförsörjning och att vi på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt kan konkurrera om råvara som finns på ett längre avstånd från sågen. Det gör att vi blir mer köpstarka i ett större geografiskt område och det i sin tur ger oss möjligheter att expandera vår sågverksproduktion, säger Johan Tännfäldt, sågverkschef Rundviks sågverk.

Fakta om​​ godsterminalen i Rundvik

  • ​Godsterminalen har två industrispår och är strategiskt placerad mellan Umeå och Örnsköldsvik. Närheten till E4 och hamnen i Rundvik och anslutningen till Botniabanan gör att godsterminalen befinner sig mitt i norra Europas transportnav när det gäller transporter främst inom skogs- och trävaruindustrin.
  • Terminalområdet är cirka sex hektar stort och kan i framtiden utökas med ytterligare fyra-fem hektar.
  • På godsterminalen är det möjligt att göra virkesmätning och inledningsvis kommer sågverket i Rundvik vara ett av de företag som använder terminalen mest.
  • Spårlängden är en kilometer och effektiv lastningssträcka 880 meter.
  • Godsterminalen som kostat 57 miljoner kronor att bygga finansieras av Tillväxtverket, Trafikverket, Region Västerbotten och Nordmalings kommun som står för 18 av de 57 miljonerna.
  • Nordmalings kommun räknar med att kunna nå en produktion på ungefär 350 000 ton per år som passerar terminalen.
  • Kapaciteten vid Rundviksterminalen ligger på 20–28 tåg per vecka.
  • I Rundvik bor runt 800 personer (enligt SCB:s statistik 2020-12-31) och på orten finns stora industriföretag som SCA och Masonite Beams samt en nyetablerad omlastningscentral.

Foto: Nordmalings kommun.

Publicerad 2021-07-02