Det fina försommarvädret förra veckan har gjort att SCAs arbete med att naturvårdsbränna vissa skogar har kunnat börja. I år är tanken att man ska bränna runt 400 hektar.

Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla åtgärderna SCA kan göra i skogsbruket för att gynna och förstärka naturhänsynen i skogar som har brunnit en gång i tiden. Förr brann nämligen skogarna betydligt oftare än vad de gör i dag, eftersom människan numera bekämpar bränderna effektivt.

Genom att naturvårdsbränna kan vi efterlikna den ljusa, glesa tallskog som uppstod efter en brann och nyskapa den typ av rötbeständig ved som gör att tallarna kan bli riktigt gamla. På så vis gynnar vi olika växter och djur som behöver brandpräglad skog för att klara sig,

Tisdagen den 1 juni var det dags att naturvårdsbränna ett 12 hektar område med tallskog i Sörgraninge mångfaldspark.

– Vädret var idealiskt, med sol och lagom vind, men samtidigt är det ännu lite fuktigt i marken. Det gjorde att branden inte blev så intensiv, förklarar Mikael Berg, naturvårdsspecialist.

Vid en naturvårdsbränning brukar de flesta granar dö, medan tallarna klarar sig bättre tack vare sin tjocka bark och att trädkronan sitter högt upp.  Skadade eller döda tallar är jätteviktiga för den biologiska mångfalden eftersom de är livsmiljöer för många olika arter under en oerhört lång tid-
– Tallarna gör nytta under hundratals år, först som stående levande träd, sedan som döda stående träd och till sist som döda stammar som ligger på marken, så kallade lågor, förklarar Mikael.

Säkra bränningar

När man ska göra en naturvårdsbränning sker allt arbete under mycket kontrollerade former med hjälp av erfaren och kunnig personal. Det viktigaste är att skapa bra och tydliga gränser för det område som ska brännas. Och det är mycket viktigt med bra väderförhållanden, för att kunna göra en lyckad och säker bränning.

– Vi höll på hela dagen, och efterbevakningen fortsatte även dagen efter. Det ska bli spännande att se när det börjar komma nya växter här, det brukar faktiskt inte dröja så länge. Vissa skalbaggar dras till och med till elden efter som de är beroende av brand för att klara sig. Vi såg en stor svart skalbagge som prompt skulle in i branden. Jag hoppas att den klarade sig!

Mer om naturvårdsbränningar
– se SCAs film och lyssna på P4 Norrbotten

I SCAs film ”Naturvårdsbränning – skogsskötsel som gynnar många arter” berättar vi om de naturvårdsbränningar som utförs i våra skogar. Du får veta mer om vilken nytta bränningarna gör för de arter som är beroende av att skogen brinner.

Du hittar filmen på SCAs YouTube-kanal >>> Se filmen  

Här kan du höra Mats Öberg, skötselansvarig vid SCA i Luleå, berätta om en SCA-bränning i Niemisel i P4 Norrbotten. >>> Lyssna på intervjun från den 8 juni​

Foto: Mikael Berg

 

Publicerad 2021-06-07