Årets andra nummer av SCA Logistics tidning New Ways finns nu att läsa på webben.

New Ways ges ut fyra gånger per år och erbjuder en uppdatering och nyheter om vad som händer inom SCA Logistics och i vår bransch. Tidningen skrivs på engelska och skickas ut till kunder och samarbetspartners över hela världen. Du kan även läsa tidningen på webben, via länken nedan hittar du publicerade nummer av New Ways. Trevlig läsning!

New Ways Magazine - SCA

Publicerad 2021-06-23