Under onsdagen 16 juni kommer ett dagstopp för underhållsåtgärder genomföras i fabriken.

Underhållsstoppet kan innebära störningar i form av buller och lukt. Vi ber om överseende för det eventuella obehag som detta kan medföra för närboende.

Kontakt vid frågor:

Catrin Forsberg, Fabrikschef Östrands massafabrik

Telefon: 060-16 40 07

catrin.forsberg@sca.com

Publicerad 2021-06-14