Blästring av skroven, ny hard coating och en ökad intervall av skrovborstningen kommer att minska bränsleförbrukningen på SCAs tre RoRo-fartyg.

​​– En riktigt slät yta gör fartygen mer energieffektiva, så det här är en mycket bra hållbarhetsinvestering, säger Magnus Svensson, Inköp- och Logistikdirektör på SCA. ​

Mv SCA Östrand, har nu varit inne på varv och snart är det mv SCA Obbolas tur. Vecka 38 är det sedan dags för mv SCA Ortviken. Blästringen är en av de största åtgärderna som utförs. Efter blästringen läggs en så kallad hard coating på, ett material som har bra hållfasthet även när fartygen kör genom is.

Slät och fin yta

Algpåväxt på skroven är något som kräver ständiga insatser. I början är det bara en hinna som går ganska lätt att borsta bort, men relativt snabbt växer algerna till och skadar färgen.

– Vi har gjort så kallade touch ups i flera omgångar, då man åtgärdar de områden där färgen har skadats. Men med tiden blir skroven lite skrovliga av lagningarna och nu är det alltså dags att blästra om hela skroven och lägga på en ny coating för att få en riktigt slät och fin yta, säger Magnus.

SCA Logistics kommer också att öka intervallen för skrovborstningen, så att skroven ska hålla sig släta längre.

– Under sommarsäsongerna borstas skroven regelbundet när fartygen ligger vid kaj. Nu kommer vi att borsta sex till åtta gånger per säsong, i stället för tre till fyra som vi gjort tidigare. På så sätt kommer vi att få bort det allra mesta av algbeläggningarna innan de orsakar några skador, säger Magnus.

Gynnar miljön

Att skroven har en jämn yta är mycket viktigt för att minska vattenmotståndet och på så sätt göra fartygen mer energieffektiva.

– Det här är en hållbarhetsinvestering som både gynnar miljön och konkurrenskraften hos våra fartyg, eftersom de blir mer kostnadseffektiva. Och ju mer kostnadseffektiva transportlösningar vi kan erbjuda, desto fler väljer fartyg för sina leveranser, vilket är mycket positivt för miljö och klimat.

Fräschar upp fartygen

Förutom blästringen av skroven görs även många andra underhållsinsatser.

– Vi ser också över styrsystemet och fräschar upp fartyget rent allmänt, genom att bland annat måla om en hel del ombord, säger Magnus.

En annan stor insats är att installera ett nytt system för rening av ballastvatten samt att sätta ljuddämpare på fartygets fläktar för att minska bullernivån. Arbetena görs på varvet i Landskrona och tar cirka tio dagar per fartyg.

Text: Kerstin Olofsson
Photo: Jonas Eriksson, AdMare Ship Managemant

Publicerad 2021-05-28