​Arbetet med det nya justerverket i Bollsta pågår för fullt. En febril aktivitet råder på området där bland annat armering av plattan, taksäkerhetsarbeten och montering av fasaden pågår samtidigt.

​​​​​​​​​​​​​​Jimmy Hörnström, projektledare för bygget av justerverket, berättar mer.

– I det stora hela har arbetet gått bra hittills. Utmaningen är att anpassa sig efter de förändringar som ständigt sker i ett projekt av denna karaktär. Vi har en väldigt stor och komplex maskinanläggning som är långt ifrån standard vilket innebär mycket samordning i alla led, från maskin till bygg, samt allt däremellan. Själva byggprogressen har fungerat väldigt bra. Detta trots att Kung Bore bjudit på en rejäl vinter de senaste månaderna.

​Vad händer just ​​​nu?

– Förutom de pågående byggarbetena och det faktum att vi närmar oss slutet av projekteringen av bygg- och fastighetsinstallationen går vi in i en ny fas där en detaljerad plan ska göras för maskinanläggningen och dess testning innan maskinmontaget kan påbörjas. Det är en rejäl utmaning nu i pandemitider att lägga detta pussel tillsammans med den österrikiska maskinleverantören Springer.

Vad har varit den största utmaningen h​ittills?

– För att förse alla leverantörer och entreprenörer med rätt information och fakta behöver vi en plan från vår maskinleverantör tidigt i processen. Utmaningen är att förmå maskinleverantören att förse oss med den informationen i ett tidigt stadie, redan innan de påbörjat tillverkningen av maskinen. Vi behöver information om exempelvis detaljer runt maskinen, utrymmesbehov, laster, maskinaccess och gångvägar då det har stor betydelse för hur vi utformar omkringliggande ytor så som matsal, toaletter, dörrslussar, kontor och datorrum etc. Många av dessa delar har varit bestämda sedan länge och det slutliga fastställandet av maskinen har stor inverkan på hur byggnaden ska se ut och var saker och ting är placerat. Den pågående pandemin har försvårat samordningen kring detta.

Vad är nästa steg​​?

– Planen är att byggnaden ska vara färdigställd i februari nästa år. Därefter börjar monteringen av maskinanläggningen. Det betyder att byggnaden som sådan ska vara färdig men även alla installationer som kan färdigställas utan att vara i vägen för maskinmontaget.

Finns det någon speciell milstolpe som du mi​nns?

– Förutom beslutet om starten av projekt B700 är en annan minnesvärd milstolpe när upphandlingen av maskinanläggningen blev färdig. Att efter flera år av diskussioner med fyra maskinleverantörer äntligen kunna landa ett kontrakt var väldigt energigivande! En annan minnesvärd händelse var när vi äntligen började resa oss ur backen (stomresningen). Kommande start av montaget av maskinanläggningen i mitten av september är en ​milstolpe jag ser fram emot.

Publicerad 2021-03-03

Bollsta sågverk januari 2021

Bollsta sågverk januari 2021