I SCAs nya film ”Naturvårdsbränning – skogsskötsel som gynnar många arter” berättar vi om de naturvårdsbränningar som utförs i våra skogar. Du får veta mer om vilken nytta bränningarna gör för de arter som är beroende av att skogen brinner.

I filmen möter du SCA-medarbetare som arbetar med naturvårdsbränningar. De berättar om hur en bränning går till och hur viktigt det är att skogen brinner för att de arter som är beroende och gynnade av brand ska kunna överleva.

– Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla åtgärderna vi kan göra i vårt skogsbruk för att gynna och förstärka naturhänsynen i skogar som har brunnit en gång i tiden, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA och fortsätter:

– Förr brann nämligen skogarna betydligt oftare än vad de gör i dag, eftersom vi numera bekämpar bränderna effektivt. Genom att naturvårdsbränna kan vi efterlikna den ljusa, glesa tallskog som uppstod efter en brann och nyskapa den typ av rötbeständig ved som gör att tallarna kan bli riktigt gamla. På så vis gynnar vi olika växter och djur som behöver brandpräglad skog för att klara sig.

Filmen är knappt sex minuter lång. Den vänder sig till allmänheten och andra som vill veta mer om naturvårdsbränningar och hur SCA arbetar med dem. Filmen är producerad av Swedish Mountain Film.

Se filmen här via SCAs YouTube-kanal

Publicerad 2021-02-16