SCAs affärsområde Skog har genomfört en omorganisation. Bland annat har de fem skogsförvaltningarna ersatts med funktioner. – Vi fortsätter att finnas nära skogen och våra kunder, men skapar funktioner och tydligare processer som bygger på bästa arbetssätt, för att kunna fortsätta att effektivisera vår verksamhet, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog.

Skogs nya organisation gäller från 1 november och består av fem funktioner, som ersätter den gamla med fem geografiskt indelade skogsförvaltningar. De fem funktionerna är: marknad, produktion, skog och skötsel, industriförsörjning samt Baltikum. Vid sidan om dessa finns även fem stödjande staber.

– Vi får en organisation som verkar lokalt och som blir mer snabbfotad och effektiv när det gäller att erbjuda service och tjänster på högsta nivå, oavsett om det gäller att göra affärer med privata skogsägare, avverka, bedriva skogsvård eller transportera virke till industrier och sågverk, säger Jonas Mårtensson.

Behåller kontor

– Skog har ca 475 medarbetare och vi har ca 45 kontor från Hälsingland och norrut. Vi har på senare tid förstärkt vår köporganisation med fler virkesköpare och öppnat nya kontor. Alla våra kontor finns kvar, eftersom det är viktigt för oss att finnas nära de skogsägare som vill anlita oss. Vi vill också fortsätta att bidra till livskraftiga lokalsamhällen i Norrland, säger Jonas Mårtensson.

SCA Skogs funktioner med kontakter

Marknad: Ansvarar för affärer med privata skogsägare, där SCA köper virke och erbjuder skogliga tjänster för ett hållbart och lönsamt skogsbruk.
Marknadschef: Jonas Arvidsson, tel 076-76 47 544, jonas.arvidsson@sca.com

Produktion: Ansvarar för avverkning som sker i SCAs regi, oavsett om det är hos privata markägare eller SCAs egen skog.
Funktionschef produktion: Karl Larsson, tel 063-15 05 07, karl.larsson@sca.com

Industriförsörjning: Ansvarar för försörjningen av våra industrier genom omfattande affärsverksamhet med andra branschföretag och transporter av virke från skogen till virkesterminaler och industrier.
Funktionschef industriförsörjning: Jörgen Bendz, tel 060-19 33 82, jorgen.bendz@sca.com

Skog och skötsel: Ansvarar för skötseln av SCAs egen skog och utförandet av alla skogsvårdstjänster. Här ingår även SCAs plantverksamhet med plantskolorna Bogrundet och Wifstamon, vägbyggnationer och SCA Krossprodukter, som säljer krossmaterial till väg- och anläggningsprojekt.
Funktionschef skog och skötsel: Göran Tjernberg, tel 060-19 34 57, goran.tjernberg@sca.com

Baltikum: Ansvarar för SCAs baltiska verksamhet och skogsinnehav i Estland och Lettland.
Funktionschef Baltikum: Mats Andersson, tel 070-317 30 83, mats.andersson@sca.com

SCA Skogs fem staber är: HR, ekonomi, markjuridik, teknik och digitalisering samt hållbarhet och kommunikation.

Publicerad 2020-11-05