Efter att ha läst igenom och bedömt 1000 årsredovisningar från hela världen har de 350 bästa rankats och betygsatts av ett internationellt team och en extern panel (Annual Reports on Annual Reports). SCA toppar listan!

Motiveringen till första platsen lyder: ”En utmärkt strukturerad årsredovisning där information presenteras extremt bra. En bra blandning av allt, från diagram och siffror till strategi och hållbarhet.” Bland kriterierna ingår såväl verksamhetsberättelse, hållbarhet och finansiella data, som design och utformning.

- Det är verkligen roligt att vår årsredovisning får så goda omdömen, säger Björn Lyngfelt, SCAs kommunikationsdirektör. Vi har försökt göra den lättillgänglig och med tydliga budskap. Vi har sett det som en utmaning att förklara varför skog är en bra och långsiktig placering, och av de reaktioner vi får har vi lyckats.

En viktig informationskälla
Årsredovisningen är ett sätt för bolaget att kommunicera med aktieägare och övriga intressenter som kunder och leverantörer. Det huvudsakliga syftet med årsredovisningen är att redovisa företagets resultat, ställning och utveckling för ägare och externa intressenter, och dess innehåll styrs till stor del av årsredovisningslagen.

- Utöver att presentera föregående års utveckling är årsredovisningen även en stark varumärkesbärare och en viktig kommunikations­plattform. Där får vi möjlighet att visa upp och presentera SCA för våra intressenter, såsom vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Vill du veta mer om ett bolag och dess verksamhet är det i årsredovisningen som du ska titta, säger Josefine Bonnevier, chef för Investor Relations.

Arbetet med årets årsredovisning satte igång redan innan sommaren och planeras efter bolagstämman, som 2021 är den 15 april. När revisorerna granskat årsredovisningen och styrelsen godkänt den blir den offentlig och uppdateras på SCAs intranät, webbplats, företagspresentation och i tryckt form. Inför årets produktion har SCA bytt årsredovisningsbyrå.

- I år kommer vi att arbeta med Halvarsson & Halvarsson. SCA arbetade med Halvarsson som byrå innan delningen 2017, så helt nya är vi inte för varandra. Vi kommer arbeta tillsammans med dem när det kommer till planering och koordinering i hela processen. Under hösten handlar det till stor del om att få ihop vår berättelse och struktur, efter årsskiftet skiftar fokus till resultat och utfall och att få ihop helheten. Årsredovisningen är ett stort jobb med väldigt många involverade. Det är väldigt roligt att vi fått så goda omdömen för det vi åstadkommit och att ha en kvalitativ produkt att förvalta och utveckla, säger Josefine som är projektledare för årsredovisningen 2020.

Se hela listan

Publicerad 2020-09-07