Robin Ferm jobbar under åtta veckor i sommar som chef för SCA Underhåll tillsammans med den ordinarie chefen. Ett spännande och annorlunda uppdrag som sommarjobb.

Robin får därmed en inblick i hur det är att vara ansvarig för en stor underhållsverksamhet inom SCA. I sommarjobbet ingår även att genomföra ett projekt i verksamheten. Till vardags studerar Robin på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där han läser till civilingenjör med inriktning maskinteknik. Vi har ställt fem frågor till Robin om hans arbete i sommar.

Hur kommer det sig att du valde att söka just det här sommarjobbet?
Till hösten påbörjar jag min masterutbildning i Göteborg där jag kommer rikta in mig på produktionsledning och inför sommaren letade jag därför efter sommarjobb som stämde in på samma område. Att jag sedan hittade annonsen för det här sommarjobbet var nästan för bra för att vara sant! Det här sommarjobbet skulle ge mig en inblick i en stor industriell organisation samtidigt som jag får prova på hur det är att leda en sådan organisation. Kort sagt, det här sommarjobbet hade fler kopplingar till mina ambitioner för framtiden än vad jag någonsin hade vågats hoppas på när jag började leta jobb inför sommaren.

Vad har du haft för arbetsuppgifter ännu så länge?
Jag har fått jobba tillsammans med SCA Underhålls ledningsgrupp där jag fått en inblick i hur deras vardagliga arbete fungerar. Jag fick också chansen att ingå i arbetsgrupper som jobbar med olika strategiska frågor där jag bland annat förberett beslutsunderlag. Parallellt med det har jag också genomfört omvärldsbevakning och ett sidoprojekt inom området.

Vad har varit din största utmaning?
Största utmaningen har varit att under rådande situation sätta sig in i verksamheten och få en klar bild över hur alla delar fungerar. Det har funnits vissa begränsningar för hur jag har kunnat röra mig i verksamheten på grund av Coronaviruset. Jag har därför inte haft möjligheten att träffa lika många medarbetare från olika avdelningar som jag annars önskat. 

Skulle du rekommendera andra att kliva på den här typen av sommarjobb?
Självklart gör jag det! Det har varit otroligt kul och lärorikt att vara här i sommar och jag tycker alla som är det minsta intresserade av industri och ledarskap ska ta chansen att söka liknande sommarjobb. Du växer i dig själv och får många nya perspektiv på verksamheten i stort men framförallt, i mitt fall, en övergripande bild hur underhåll fungerar.

Hur har erfarenheten som chef för SCA Underhåll påverkat din syn på underhållsverksamhet?  
Innan jag började sommarjobbet hade jag inte jättebra koll på vad underhåll faktiskt innebar. Nu när jag fått prova på att jobba som chef för SCA Underhåll har jag fått ett helt annat perspektiv! I verkligheten handlar det om att säkerställa en funktionsduglighet och driftsäkerhet. Det görs genom nyttjandet av teknik, allt ifrån mekanisk utrustning till el- och automationssystem. Jag har insett att underhåll i många avseenden innebär att jobba med teknik.

I framtiden har underhåll en stor utvecklingspotential med nya koncept som ”Smart Maintenance”, vilket gör det till en mycket spännande bransch och något jag verkligen kan tänka mig att jobba med i framtiden!

Efter sommarjobbet kommer Robin att få möjlighet till en fortsättning i form av ett sex månaders långt mentorskap tillsammans med chefen för SCA Underhåll.

Publicerad 2020-07-17