22 april 2020 tar SCA två större containerfartyg i drift på charter. Fartygen har avsevärt större lastkapacitet än sina föregångare och heter idag m/s Baltic Shearwater och m/s Baltic Petrel.

– Vi på SCA Logistics har som strategi att utveckla storskaliga lösningar som långsiktigt gör oss än mer kostnadseffektiva. Med de nya båtarna är målsättningen att lasta 40 procent mer containerlast. Genom storskalighet bidrar fartygen  också till en lägre klimatpåverkan samtidigt som vi kan stärka våra kunders konkurrenskraft på en global marknad, säger Nils Johan Haraldsson som är marknads- och försäljningsdirektör på SCA Logistics.

Att öka containertrafiken är även ett led i de pågående satsningarna av utbyggnad och utveckling av hamnarna i Sundsvall och Umeå.

– I båda städerna kommer hamnutbyggnaderna att medföra ökade möjligheter till containertrafik, fortsätter Nils Johan. Trenden med ökade containermängder är också tydlig, det ser vi inte minst i våra egna hamnar där containervolymerna ökar stadigt och har gjort så under många år.

Söderut domineras lasten av exportprodukter från skogsindustrin, till störst del genom vårt eget gods från SCA men även från andra massa-, pappers- och sågverksindustrier. Det finns även frakter från annan basindustri och mekaniska företag. Norrut fraktas containers mestadels med konsumtionsvaror och insatsvaror till industrin.

M/s Baltic Shearwater under sitt första besök i Tunadalshamnen i Sundsvall.

– Det är viktigt att vi bygger upp större och stabila volymer från Umeå och Sundsvall, det stärker också konkurrenskraften för våra kunder på en global marknad, säger Nils Johan.

Inledningsvis kommer de nya fartygen att köra enligt nuvarande rutt Umeå-Sundvall-Oxelösund-Rotterdam. Efter en första inkörningsperiod är planen att gå in med fartygen till varv för ommålning. Det kan då också bli aktuellt att döpa om dem så att fartygen får SCA-namn.

Om SCAs nya fartyg och fartygsflotta
De nya containerfartygen ersätter efter fyra framgångsrika år fartygen m/s SCA Tunadal och m/s SCA Munksund som också varit chartrade. De nya fartygens teoretiska kapacitet är 1638 TEU nom*. Det kan jämföras med de två tidigare fartygen som hade en kapacitet på 1018 TEU nom. Med tunga produkter från skogsindustrin sjunker dock containerantalet till viss del. De större fartygen är bränsleeffektivare och minskar koldioxidutsläppen per fraktad container. Förutom de nya containerfartygen består SCAs fartygsflotta av de tre egenägda RoRo-fartygen m/s SCA Obbola, m/s SCA Ortviken och m/s SCA Östrand.

*TEU = Ett lastmått för ett containerfartyg som avser utrymmet för en 20-fotscontainer.

Publicerad 2020-04-29