Den 19 februari fick Anna Schönström ta emot Skogens Oskar för föreningen NYKS, Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen, räkning. Anna är ordförande för NYKS och arbetar som platschef på SCAs hyvleri i Tunadal.

NYKS får utmärkelsen med motiveringen:

Mera Skog vill belöna det starka engagemang och den goda samverkan som genomsyrar NYKS arbete för en jämställd skogssektor! Genom NYKS förtjänst stannar inte jämställdhetsarbetet i teorin utan blir till aktiva handlingar som gör skogen till en arbetsplats där alla kan känna sig välkomna.

Grattis till priset! Vad betyder det här NYKS?

– Tack! Det här känns jättekul och det var verkligen en överraskning när vi fick veta att vi skulle få priset. Det betyder jättemycket för oss. Det är ett erkännande från branschen och ett kvitto på att vi är rätt ute. NYKS verkar för en jämställd skogsbransch och att stärka kvinnors inflytande så att alla oavsett kön får samma makt och villkor. Priset visar att vi driver frågor som är efterfrågade och bidrar till en bättre skogsbransch.

Varför fick just NYKS priset i år?

– För att vinna ska man ju ha gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. Jag tror att vi fick det främst för vårt arbete i höstas då vi uppmärksammade att maskintillverkaren Ponsses återförsäljare i Tyskland skulle ge ut en kalender med lättklädda kvinnor som poserade på skogsmaskiner. Vi fick stor uppmärksamhet i media och i sociala kanaler och jag tror att det blev uppenbart att vi har sprängkraft och mod att agera i viktiga frågor. I dag är vi över 650 medlemmar och när alla gör lite var så kan vi driva förändring.

Vad är du mest stolt över när det gäller NYKS arbete så här långt?

– Det mod som många medlemmar visar genom att ställa frågor och agera när det gäller jämställdhet i skogsbranschen. Och NYKS är ett fantastiskt systerskap där man ingen fråga är för liten och man kan få hjälp och stöd utan att någon kommer med negativa kommentarer. Vi har stor spännvidd bland medlemmarna, från akademiker till maskinförare – men vi jobbar alla för att ha rätten att vara den man är i skogen. Jag tycker det är ett privilegium att få vara en del av denna grupp och det ger mig energi.

Vad händer framöver?

– Den 9 mars har vi vår Marsträff, då vi har en utbildningsdag med tema normkreativitet. Vi ska diskutera och utbyta erfarenheter och se vilka verktyg som finns för att bedriva förändringsarbete i skogsbranschen. Marsträffen är öppen för alla, så man behöver inte vara NYKS-medlem för att delta. Så skynda och anmäl dig om du vill vara med!

Sedan ska vi ha flera nätverksträffar på olika orter under våren. Och så följer vi så klart de två stora organisationsförändringarna som är på gång i Skogssverige – jag tänker på SCA Skog omorganisation och på Norra Skogsägarnas och Norrskogs sammanslagning. Förhoppningsvis betyder det att vi får se Sveriges mest jämställda ledningsgrupper framöver!

Om man vill bli medlem i NYKS, hur gör man?

– Alla kvinnor och ickebinära är välkomna och kan ansöka om medlemskap via vår öppna FB-sida eller e-postnyks.kontakt@gmail.com. De män som vill bli medlemmar brukar jag uppmana att bilda en egen förening och när vi har blivit jämställda så kan vi slå samman föreningarna.

Fotot visar: Matilda Linjegård verksamhetsledare Mera Skog Västerbotten, Anna Schönström ordförande NYKS, Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län.

Om Mera Skog i Västerbotten

Skogens ”Oskar” utdelas årligen av organisation Mera Skog i Västerbotten till en aktör som genom sitt handlande har gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. Mera Skog strävar efter att öka kunskapen om – och intresset för – skogen och alla dess värden. I Ledningsgruppen, som utser vinnaren av Skogens Oskar, består av personer från företag med skoglig anknytning i Västerbotten, som t ex SCA, Sveaskog, Holmen, Setra och Skogssällskapet.

Publicerad 2020-02-20