SCAs plantskola Bogrundet ska få fossilfri uppvärmning. Investeringen omfattar en stor miljövänlig värmeanläggning som ska drivas med pellets. SCA får även ett stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att man minskar utsläppen av växthusgaser.

Bogrundets plantskola i Timrå är världens största skogsplantskola och här odlar SCA ca 95 miljoner plantor varje år. Man har länge försökt hitta en klimatvänlig och bra teknisk lösning för att kunna värma upp de 14 växthusen och därmed slippa behöva använda olja.

– Det är skönt att vi äntligen har hittat en bra lösning. Den nya värmeanläggningen ska bestå av två stora pelletspannor. Pelletsen ska levereras från SCAs pelletsfabrik i Härnösand, säger Thomas Vestman, plantskolechef.

Grön start för plantorna

– Vi är också glada att vi bidrar till klimatnyttan och SCAs hållbarhetsarbete, där skogen är en central del – och det är ju på plantskolan som första steget till ny skog börjar. Nu kan vi ge plantorna en extra grön start! Investeringen innebär att vi kan minska vår oljeanvändning med 430 kubikmeter per år. Eftersom förbränningen istället ska ske med pellet betyder det ca 1 000 ton mindre koldioxidutsläpp per år. Vi får en helt fossilfri anläggning som kommer att vara den största av sitt slag för den här typen av odling, säger Thomas.  

Tack vare att Naturvårdsverket har beviljat ett klimatinvesteringsstöd vid satsningen Klimatklivet får SCA 16 miljoner kronor i bidrag. Hela investeringen beräknas kosta 38 miljoner kronor.

Bästa möjliga teknik

Byggnationerna ska förhoppningsvis komma igång redan i vår och sedan bygger man i två etapper för att kunna ha plantodlingen igång under hela byggtiden. Om allt går som planerat ska anläggningen tas i drift i april 2022.

– Den tekniska lösningen bygger på ett centralt placerat värmeverk med två pelletspannor som är försedda med en rökgasrening som reducerar utsläpp av stoft till ett minimum enligt bästa tillgängliga teknik (BAT), förklarar Urban Rosdahl som är Bogrundets projektledare, och fortsätter:

– Den producerade värmen kommer sedan att distribueras ut till växthusen via en fjärrvärmekulvert som består av isolerade stålrör. Via kulverten distribueras varmvattnet ut till 28 värmeväxlaraggregat i växthusen. Dessa aggregat är specialtillverkade för vårt behov för att ge bästa effekt när det gäller värme och flöde – allt i syfte att få varje skogsplanta växa som den ska.

SCAs andra plantskola Wifstamon, som också ligger i Timrå, odlar cirka 15 miljoner skogsplantor per år. Där har man redan en fossilfri uppvärmning sedan 10 år tack vare att man kan använda fjärrvärme från Östrands massabruk.

Foto: Michael Engman

Publicerad 2020-02-26