SCA har gjort nya åtgärder för att gynna den mycket sällsynta ortolansparven. 200 gropar med blottad mineraljord på hyggen i Ångermanland ska göra det lättare för sparven att skydda boet och hitta mat åt ungarna.

Sommaren 2019 inventerade länsstyrelsen ortolansparvar i Ångermanland med hjälp av duktiga ornitologer och SCA.  Ortolansparven trivs där det finns påverkad mark med blottad mineraljord, och genom att leta på hyggen som hade blivit markberedda för några år sedan hittades sjungande hanar på drygt nio av SCAs hyggen.

– På två hyggen i Sidensjö hittades tre respektive en hane som sjöng, berättar Askia Sandberg, skoglig specialist– naturvård vid SCA i Ångermanland. Men dessa hyggen höll på att växa igen med gräs och sly och det skulle bli svårt för ortolansparven att hitta mat där. Det fanns inte heller några andra lämpliga hyggen i närheten som fåglarna skulle kunna flytta till istället. Därför beslutade vi för att göra grävåtgärder som kan hjälpa ortolansparvarna.

Grävt gropar

Tack vare den milda och snöfattiga vintern hade inte tjälen gått ner i marken på hyggena och det gjorde det möjligt att ta dit en grävmaskin.

– Grävaren körde längs med vägarna på hyggena och gjorde 100 gropar eller strängar per hygge, för att vända om jorden och blotta den näringsrika mineraljorden, berättar Askia.

Till våren kommer den blottade mineraljorden förhoppningsvis att göra det lättare för ortolansparven att hitta insekter åt sina ungar så att de överlever och kan bilda nya revir i närheten.

– SCA i Medelpad har gjort liknande åtgärder på ett par hyggen och där kunde man sommaren efter höra betydligt fler ortolansparvar sjunga, så vi hoppas att även våra åtgärder ger resultat, säger Askia.

Sörgraninge mångfaldspark

– Under inventeringen hittade man även en sjungande hane i SCAs mångfaldspark Sörgraninge, vilket är jätteroligt! Där behöver vi däremot inte gräva några gropar, eftersom förhållandena i parken redan är bra. Dessutom ska vi bränna ett område nära den del där sparven hördes. En naturvärdsbränning är en bra åtgärd för att gynna ortolansparven eftersom vegetationen bränns bort och det blir bitvis blottad mineraljord som lockar många insekter, förklarar Askia.

På övriga hyggen där man också hittade sjungande ortolanhanar var förhållandena bra, med nya markberedda hyggen eller grävningar i omedelbar närhet till fåglarnas revir. Därför behöver SCA inte göra några gropar där.

Foto: Jan Lindström och Mikael Berg

Publicerad 2020-02-13