2019 blev ett bra år för SCA Logistics med flera rekord för volymer och effektivitet. Vid sidan av det tillkommer glädjande nog också färre arbetsplatsolyckor och en sjunkande sjukfrånvaro.

I Umeå ökade antalet containrar med 16 procent i jämförelse med 2018. Trenden är också positiv med en jämn tillväxt på över 10 procents ökning per år sedan 2000.

– Resultatet innebär också ”all-time-high” vid terminalen med en hantering av över 35 000 containrar/TEU*. Det känns verkligen roligt att få summera resultatet av vår långsiktiga och målmedvetna satsning mot ökad containervolym, säger Margaretha Gustafsson, SCA Logistics terminalchef i Umeå.

Containerlastning av ett SCA-fartyg.

– Rekordet ställer givetvis krav på oss att utveckla säkra och effektiva lösningar i containerprocessen utan att tappa fokus på våra kunder, fortsätter Margaretha. Det gör vi genom att jobba i team som omfattar hela processen från inkommande order till leverans, och det har varit ett lyckat koncept som bidragit till det fina resultat vi ser idag.

Stadig ökning av anlöp och effektivitet i Sundsvall
I Sundsvall har det också skett volymökningar, SCA Ship Agency satte nytt rekord i antal hanterade fartygsanlöp i regionen under 2019 med 818 hanterade anlöp. En ökning med 17 procent jämfört med året innan.

Parallellt med detta har också produktiviteten i hamnen förbättrats rejält. När SCA köpte ut stuveriverksamheten 2007 var produktiviteten medelmåttig. Vid den tidpunkten sattes nya mål på medel och lång sikt.

–  År 2013 hade vi ökat produktiviteten med över 25 procent och nått våra förstahandsmål, men de långsiktiga målen kändes fortfarande väldigt svåra att uppnå. I december 2019 kunde vi ändå, glädjande nog, konstatera att vår hamnverksamhet förbättrat produktiviteten med 8 procent bara under det senaste året, säger Peter Gyllroth, SCA Logistics terminalchef i Sundsvall. Det som kändes teoretiskt för tio år sedan börjar nu bli verklighet i vardagen.

Fin utveckling för hälso- och säkerhetsarbetet för SCA Logistics
De senaste två åren har nivån för arbetsplatsolyckor kommit ner på SCA Logistics lägsta nivå hittills, men säkerhet är ett ständigt pågående arbete och slutmålet är förstås noll olyckor. Positivt är också att den längre sjukfrånvaron gått ner de senaste åren och visar en bra trend.

– För fem år sedan trodde jag nog inte att det var möjligt att ha en noll-nivå på olyckor i en hamnverksamhet, men jag tror att vi alla i organisationen påverkats rejält av SCAs övergripande säkerhetskampanj, som går under namnet Zero. Efterhand så har jag faktiskt börjat tro på att vi med fortsatt arbete kan komma dit. Kombinationen av låg sjukfrånvaro och färre olyckor är något vi är nöjda och stolta över, säger Magnus Svensson, inköps- och logistikdirektör på SCA.

Text: Ulf Wallin
Foto: Linda Haraldsson, överst och Per-Anders Sjöquist

*TEU = Ett lastmått för ett containerfartyg som avser utrymmet för en 20-fotscontainer.

Publicerad 2020-02-17