Nu har årets sådd startat på SCAs plantverksamhet NorrPlant. Totalt ska man så 100 miljoner frön i år och SCAs plantor står för ungefär en fjärdedel av alla plantor som odlas i Sverige.

I en nästan aldrig sinande ström fylls plantlådorna på med ett frö i varje kruka vid den automatiserade såddlinjen på SCAs plantskola Bogrundet – som är världens största skogsplantskola.

Plantlådorna rymmer 67 eller 128 krukor med plantor, och de fylls med torv innan fröna placeras ett och ett i mitten av varje kruka. Hela processen kontrolleras med fotoceller så att varje kruka garanterat innehåller ett frö.

En miljon frön om dagen

Sådden pågår till månadsskiftet juni-juli och i snitt sår SCA en miljon frön om dagen vid sina två plantskolor.

– SCA sår ca 100 miljoner frön och står för ungefär en fjärdedel av alla plantor som odlas i Sverige, säger Kenneth Lagergren, produktionschef vid Bogrundet.

De plantor som sås tidigt på året förvaras i kyllager fram till april då odlingsverksamheten startar och växthusen tas i drift. SCA har 18 växthus och plantorna stannar i växthusen i tre till sex veckor innan de sedan flyttas ut på friland för att växa klart. På en säsong hinner SCA med fyra odlingsomgångar med cirka 30 miljoner frön i varje omgång.

Många kunder

– En del av de plantor vi odlar i år kommer vi att leverera i slutet av sommaren, men merparten kommer att levereras till skogsägare under 2021. Vi har kunder från Uppsalatrakten i söder och hela vägen till Kiruna i norr, säger Thomas Vestman, SCAs plantskolechef och fortsätter:

– Och för första gången kommer vi i år att leverera granplantor till Estland och Lettland. Det är vår största planta SuperPot som vi har odlat i nydesignade krukor. SuperPot passar bra för marker med ett stort vegetationstryck, när du ska återplantera jordbruksmark eller vid hjälpplantering när du behöver komplettera din föryngring.

Hög tillväxt

SCAs plantor håller högsta kvalitet och odlas med marknadens bästa frömaterial.
– Våra förädlade plantor ger 20-25 procent bättre tillväxt jämfört med naturlig föryngring. Du får en skog som växer bra och dessutom bidrar skogen till att motverka klimatförändringarna eftersom växande skog binder koldioxid.

Foto: Michael Engman och Per-Anders Sjöquist

 

Publicerad 2020-01-27

Vill du veta mer om NorrPlant?

Lär mer här