SCA har deltagit i alla upplagor av WWF EPCI sedan 2013. SCA visar förbättringar avseende ansvarsfull fiberförsörjning för de flesta av sina produktkategorier.

Du hittar SCAs resultat på epci.panda.org/results/sca

Om Environmental Paper Company Index 2019
Environmental Paper Company Index 2019 är ett verktyg som WWF använder för att främja transparens, hållbarhet och kontinuerliga förbättringar i den globala massa-, pappers- och förpackningssektorn. Det följer upp ett företags miljöpåverkan över tid och inriktar sig på ansvarsfullt skogsbruk, en ren produktion samt transparens och öppenhet i hållbarhetsfrågor.

En viktig grundpelare i indexet är ett konstruktivt engagemang samt att transparenta producenter tillhandahåller korrekta uppgifter. Indexet publiceras för sjätte gången. Environmental Paper Company Index, som genomförs vartannat år, startade i sin nuvarande form 2013 och har sedan ökat i skala och global räckvidd.

Tillsammans redovisar deltagarna i EPCI 2019 från Europa, Sydamerika, Afrika, Asien och Nordamerika miljöresultat från produktion av motsvarande 15 procent av världens mjukpapper, 16 procent av världens grafiska papper, 13 procent av världens tidningspapper, 9 procent av världens förpackningsmaterial och 10 procent av världens pappersmassa. Ca 300 bruk har deltagit.

SCAs resultat
Medelvärdet för alla deltagande företag i WWF EPCI var 70, något lägre än föregående index. SCAs resultat i tre av kategorierna – containerboard, tryckpapper och massa var mellan 76,6 till 81,5.

SCA visar förbättringar avseende ansvarsfull fiberförsörjning för de flesta av sina produktkategorier, medan de andra två parametrarna inte nådde upp 2017 års indexnivå. Ansvarsfullt skogsbruk, ansvarsfull fiberförsörjning och transparens är viktiga områden för oss och våra kunder.

All vedråvara som vi använder måste komma från ansvarsfullt brukade skogar.

– Det här är ett mycket viktigt index för oss. Det ger oss ett bra tillfälle att utvärdera våra miljöresultat för att hela tiden kunna bli bättre. Vi kommer att fortsätta arbetet för att minska vår miljöpåverkan, även om det blir en större utmaning ju högre poäng vi får, säger miljöchef Christer Fält.

För mer information, kontakta: Christer Fält, miljöchef, SCA, tfn: +46 (0)60-16 41 09, Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 34 98

Publicerad 2019-12-02