SCA har genomfört grävarbeten i Toskbäcken i Lycksele för att öppna en igenpluggad bäckfåra. Genom att återställa bäckens naturliga dragning gynnas det biologiska livet och skapar livsmiljöer för olika arter.

Toskbäcken i Västerbotten är cirka 20 km lång och ungefär halva sträckan är flottledsrensad. Bäcken rinner ut i Umeälven och en del av bäcken, liksom en betydande del av marken kring bäcken, ligger på SCAs mark. Det var Ulf Hallin, SCAs naturvårdspecialist i Västerbotten, som upptäckte att bäcken hade rätats ut kraftigt på ett ställe. Dessutom hade inloppet till en liten tjärn som ligger intill bäcken pluggats igen och vattnet leddes istället förbi tjärnen i en kanal.

– Ett uträtat vattendrag är mer ensidig och har färre olika livsmiljöer än ett naturligt vattendrag, och det påverkar den mångfald av arter som kan leva i vattnet och i omgivningen på land, berättar Ulf.

Leda tillbaka vattnet

SCA ansökte om att få öppna upp och leda tillbaka vattnet till den ursprungliga bäckfåran, vilket på sikt kommer att förbättra det biologiska livet i vattendraget och tjärnen. Åtgärden som SCA har gjort berör ca 400 meter av den ursprungliga bäcken. Med hjälp av grävmaskiner har man grävt ca 15 meter långt dike för att öppna upp bäckfåran och leda om vattnet. Slutligen pluggades det gamla diket igen.

– Vi gjorde arbetet i början av vintern eftersom vi då kunde bygga en tillfällig vinterväg över myren och på så vis undvika att grävaren orsakade körskador på marken.

Ett mer varierat vattendrag

Genom att öppna bäckfåran gynnas livet i och runt bäcken. SCA har dessutom tidigare bytt ut en trumma som varit ett vandringshinder i bäcken, vilket också förbättrar vattenekologin.

– Att restaurera vattendrag som denna bäck innebär att hela ekosystemet i och omkring vattendraget förbättras, säger Ulf. Det ger ett mer varierat vattendrag med större variation av livsmiljöer för olika arter av bland annat olika ryggradslösa djur (insekter), som gynnas av vatten som flödar i en vindlande bäck jämfört med en kanal. Och mer insekter betyder i sin tur mat till öring, harr och andra fiskar. Ett naturligt vattendrag har ett dessutom en bättre förmåga att hålla vattennivån mer stabil eftersom vattnet rinner mer långsamt.

Foto: Ulf Hallin

Publicerad 2019-12-17