Det är en självklarhet att alla jagar på samma villkor på SCAs marker. Nu gör SCA ett tydligt ställningstagande som en följd av #Patron.ur på Instagram. Där delar kvinnor som jagar med sig av sina upplevelser av kränkande behandlingar i olika jaktsammanhang i Sverige.

Jakt har en viktig roll i skötseln av SCAs skogar. Varje år upplåter vi jakt åt tusentals jägare och vår ambition är att erbjuda jakt för så många som möjligt. Vi välkomnar både kvinnor och män i våra jaktlag och ser gärna att vi får in ännu fler kvinnor liksom ungdomar.

För oss är det en självklarhet att alla jagar på samma villkor och alla som löser en möjlighet till jakt på SCAs marker ska hanteras på ett jämlikt och likvärdigt sätt i våra jaktlag – oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund och sexuell läggning. Ingen ska känna sig utanför eller bli utsatt för kränkande behandlingar och trakasserier.

Därför är det med stor bestörtning som vi har tagit del av alla de upplevelser som har publicerats på Instagram under #patron.ur där kvinnor som jagar delar med sig av sina upplevelser av sexistiska och kränkande behandlingar i olika jaktsammanhang i Sverige. Det är en mycket ledsam läsning och en skam för jägarkåren.

Kränkande särbehandling och trakasserier är fullständigt oacceptabelt för SCA och vi tar detta på mycket stort allvar och kommer att skyndsamt hantera de fall som vi får kännedom om. Men för att vi ska kunna agera och sätta stopp så är det viktigt att den som är utsatt hör av sig till oss – för utan kännedom kan vi inte vidta åtgärder.

Har du blivit utsatt i jaktsammanhang på SCAs marker kan du mejla till Joachim Söderberg,  ansvarig för jakt inom SCA: joachim.soderberg@sca.com   
Alla ärenden hanteras skyndsamt och varsamt så att den som anmäler kan känna sig trygg.

Publicerad 2019-12-05